Nieuwe visie college: ‘Armoede voorkomen in plaats van genezen’

zaanradio‘We moeten armoede voorkomen in plaats van genezen’, zegt wethouder Jeroen Olthof. ‘In het huidige beleid moeten mensen eerst financieel verzuipen voordat ze geholpen worden. Het is gericht om mensen in armoede te ondersteunen en ze daarin te houden. Wij willen inwoners eerder helpen en daarmee voorkomen dat ze in schrijnende situaties terecht komen’.

Uit de praktijk van de Sociale Wijkteams blijkt dat schuldenproblematiek de belangrijkste belemmering is voor inwoners om mee te doen in de samenleving. In de nieuwe visie wordt een brede definitie van armoede gebruikt. ‘We willen af van het beeld dat het bij armoede alleen maar over geld gaat’, zegt Olthof. ‘Het gaat ook om schaamte en sociale uitsluiting. Als je dat voorkomt, komen mensen minder snel in een negatieve spiraal. Daarom moeten we armoede in breder perspectief bekijken en niet alleen vanuit financiën’.

Werken aan perspectief

Zaanstad wil allereerst voorkomen dat mensen in armoede terecht komen en als mensen al in armoede zitten, werken aan perspectief om eruit te komen. Het uitgangspunt is dat inwoners zelfredzaam zijn. Daarnaast moet er een financieel vangnet zijn voor de mensen die (nog) niet zelfstandig uit de armoede kunnen komen.

Loslaten van regels en criteria

De nieuwe visie brengt met zich mee dat strikte regels en kaders worden losgelaten en er meer ruimte komt voor maatwerkoplossingen.

Bron: Zaanradio Nieuws, 26 november 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *