Nieuws bericht: staatssecretaris Klijnsma over armoede- en schuldenbeleid

j-klijnsma-m6z3021-1Meer Nederlandse huishoudens met problematische schulden. 

Reporter Radio heeft een aantal uitzendingen gemaakt over schuldenproblematiek, zie de linkjes bij de uitzending van 20 september 2015.
Rode draad in die uitzendingen zijn de problemen van het stijgend aantal mensen met problematische schulden. Staatssecretaris Klijnsma heeft de afgelopen maanden een aantal rapporten laten maken waarover ze vrijdag 27 november een verzamelbrief naar de Kamer heeft gestuurd. Daarin staat over het onderzoek van Panteia, Huishoudens in rode cijfers:

Uit het onderzoek dat Panteia heeft uitgevoerd, blijkt dat in vergelijking met eerdere metingen in 2012 en 2009 meer Nederlandse huishoudens (een risico) hebben op problematische schulden. De aantrekkende conjunctuur vertaalt zich in de onderzoeksperiode (september 201 3tot en met mei 2015) niet in een afname van het aantal schuldenaren, maar de groei vlakt wel af.
In totaal heeft bijna één op de vijf huishoudens in Nederland te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of zit ineen schuldhulpverleningstraject. Tijdens het onderzoek waren er bijna 1,2 miljoen schuldenaren niet en circa 193.000 schuldenaren wel in beeld bij de formele schuldhulpverlening.
Het aantal huishoudens met problematische schulden dat geen gebruik maakt van formele schuldhulpverlening, is toegenomen.
Na een ervaring met schuldhulpverlening zijn huishoudens overwegend positief. Schuldhulpverlening wordt als laatste redmiddel voor de allerergste gevallen (waartoe de meeste huishoudens zichzelf niet rekenen) gezien. Mensen melden zich daardoor niet snel, terwijl zij gemakkelijker geholpen kunnen worden als het water hen nog niet aan de lippen staat.

Bron: Reporter Radio, 29 november 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *