Onderzoek

Onderzoek – Samenwerking Delen achter de Duinen en de Haagse Hogeschool  

Over de aard, omvang en oplossingen van armoede- en aanverwante problematiek zijn meningen in het politieke en maatschappelijk debat vaak verdeeld. Dit dwingt Delen achter de Duinen voortdurend om na te denken over haar standpunten. Wij vinden het belangrijk dat deze standpunten recht doen aan de complexe werkelijkheid en gebaseerd zijn op systematisch vergaarde kennis.

Onderzoek is een van de instrumenten die wij hiervoor inzetten. Daarom zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met de Academie voor Sociale Professies van de Haagse Hogeschool. Zij leveren studenten die bij ons interessante afstudeeropdrachten kunnen uitvoeren. De studenten krijgen vanuit DADD intensieve begeleiding en maken kennis met relevante maatschappelijke onderwerpen en organisaties. Delen achter de Duinen krijgt daar kwalitatieve bottom-up kennis en producten voor terug die breed kunnen worden ingezet in beleidsbeïnvloeding en hulpverleningstrajecten.

Wat vinden een aantal onderwerpen belangrijk om te onderzoeken. Een focusgebied waar we reeds mee begonnen zijn betreft jongeren en schulden. Een laag inkomen hebben is misschien vervelend, maar het zijn vooral bijkomende factoren als niet kunnen sparen, schulden hebben, betalingsmoeilijkheden hebben met basisvoorzieningen die aangemerkt kunnen worden als grote stressoren. Problematische schulden hebben op jonge leeftijd betekent vaak een valse start op allerlei levensgebieden, van opleiding, werk, wonen, gezondheid, vrije tijd tot het onderhouden van relaties toe. Dit kunnen wij niet laten gebeuren en daarom willen wij weten hoe deze jongeren duurzaam en structureel ondersteund kunnen worden. Twee afstudeerders en verschillende bij DADD aangesloten organisaties waaronder het JIT, het Straatconsulaat en Parnassia hebben zich aan dit belangrijke onderwerp verbonden. De resultaten van het onderzoek zullen op deze site gedeeld worden. De resultaten zal het netwerk vervolgens omzetten in krachtige beleidsaanbevelingen richting de gemeente en de politiek.

Meer informatie? 
Neem contact op met Emily Oud: e_oud@hotmail.com

Onderzoeken (meest recente bovenaan)

platform van 60 organisaties