Opinie – Opleiding tot Zorgwacht is participatie ten top

edOPINIE – Niek Rennenberg is raadslid voor het Ouderen Appèl Eindhoven. Hij vindt dat wethouder Staf Depla zich niet sterk maakt voor werk.

In de Eindhovense politiek blijkt de praktijk weerbarstiger dan de theorie. Of is het de halsstarrige houding van een solistische wethouder die ‘ja’ zegt en ‘nee’ doet? In het coalitieakkoord staat dat in Eindhoven niemand buiten de boot valt. Het woord ‘werk’ lijkt een mantra van wethouder Staf Depla. Lijkt, want de praktijk laat ons zien dat door de keuzes van de wethouder mensen buiten de boot vallen.

Depla zegt zich sterk te maken voor werk. Vooral mensen die in de bijstand zitten worden ‘geactiveerd’ om initiatieven te nemen. Ook heeft de gemeenteraad onlangs ingestemd met het initiatiefvoorstel van GroenLinks voor ‘een stimulerende bijstandsregeling’, negatieve prikkels worden vervangen door positieve prikkels.

Zorgwacht

De Zorgwacht is zo’n positieve prikkel. Het initiatief kost de gemeente geen cent. Wethouder Depla hoeft de deelnemers die een bijstandsuitkering hebben alleen maar in de gelegenheid stellen de eenjarige opleiding te volgen met behoud van uitkering. Zo’n idee sluit naadloos aan bij het aangenomen initiatiefvoorstel.

Maar de wethouder lapt dit aan zijn laars. Als het aan hem ligt, wordt er geen bijstandsgerechtigde vrouw opgeleid. Deze vrouwen vallen door de verkeerde keuze van de wethouder buiten de boot. Zij blijven in de bijstand en armoede blijft hun vooruitzicht.

Startkwalificatie

Depla lapt niet alleen een besluit van zijn eigen gemeenteraad aan zijn laars, ook een wens vanuit politiek Den Haag wordt door hem genegeerd. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat zijn D66- collega in Utrecht het initiatief Zorgwacht hartstochtelijk ondersteunt en Eindhoven het verbiedt? De regering wil graag dat iedereen een startkwalificatie behaalt. Dat wil zeggen een havo-diploma of een mbo-diploma op minimaal niveau 2. De Zorgwacht biedt mensen de mogelijkheid om zo’n startkwalificatie te halen.

Bron: ED.nl, 17 december 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *