Organisaties

Bibliotheek Den Haag – Segbroek en Bomenbuurt

bibliotheek-den-haag-segbroek-en-bomenbuurtBibliotheek Bomenbuurt – Sinds juli 2010 is bibliotheek Bomenbuurt gevestigd aan de Fahrenheitstraat 707 (voorheen gevestigd in de Acaciastraat), en ligt nu centraal in het aantrekkelijke winkelcentrum van Segbroek. De collectie bestaat ongeveer uit 20.000 banden. Ook is er een tafel ingericht met computers. De inrichting is modern en kleurrijk.

de-achterban Stichting Straat Consulaat behartigt de belangen van daklozen, thuislozen en druggebruikers en doet dit samen met vrijwilligers uit haar doelgroepen, die zich hebben verenigd in De Achterban. Er wordt gewerkt aan de volgende doelen:

de-grondslagWij zijn collectief “De Grondslag”. We zijn een groep creatieve geesten geworteld in uiteenlopende kunstdiciplines. Wat ooit begon als eetcafe “de SambalBar” bleek een solide sociale basis te zijn van waaruit zich verscheidene initiatieven manifesteerden. Autonome denkwijzen en aanstekelijke creativiteit deed ons collectief uitgroeien, waarin wij gaandeweg ons werk én onszelf ontwikkelde. Zo groeiden “Werkplaats Druk&Blij” en “stichting 5XEva” uit tot vitale organen.

dokters-van-de-wereldWij zijn Dokters van de Wereld, onderdeel van het Médecins du Monde netwerk. Wij werken aan en strijden voor het recht op medische zorg dat ieder mens heeft. Ongeacht ras, geloof en politieke voorkeur. Overal op de wereld, ook in Nederland.

Voor meer informatie zie: www.doktersvandewereld.org

de-haagse-hogeschoolDe Haagse Hogeschool streeft continu naar kwalitatief hoogwaardig en innovatief hoger beroepsonderwijs. Dat onderwijs is erop gericht om studenten competenties te laten ontwikkelen, die toekomstgericht zijn en geënt op de beroepspraktijk. Omdat de beroepspraktijk vaak mondiaal actief is, zijn deze competenties ook internationaal en intercultureel van karakter. De Haagse Hogeschool staat midden in de maatschappij. Wij hechten dan ook veel waarde aan de verbinding met die maatschappij. De samenleving mag effect zien van ons onderwijs en onderzoek.

platform van 60 organisaties