SOC Debat: De toekomst van de zorg en behoud van kwaliteit

De Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) organiseert op vrijdag 25 september van 13.30 – 16.30 een debat over de zorg. 
De voornaamste vragen die deze middag aan de orde komen zijn: 

– Wat gaat er veranderen? en – Welke oplossingen zijn er?

Voor dit debat bent u ben van harte uitgenodigd in het MCH Westeinde Ziekenhuis. Voor meer informatie, zie de bijlage.

Bestelbus door schuld vaker gebruikt als huis

Metro

Oude piepkleine caravans, bestelbusjes en zelfs personenauto's worden in toenemende mate ingezet als woonruimte.

Met een gezin leven in een ruimte van twee vierkante meter zonder stroom en water; het klinkt zo on-Nederlands, maar het gebeurt momenteel wel.

"We weten dat het speelt", zegt Johan Gorthorst van de Federatie Opvang. "Het is logisch dat er door de crisis mensen in problemen komen. Hoe groot het probleem is weten we niet, want veel mensen melden zich uit schaamte niet." Het Leger des Heils ziet dat er inmiddels ook mensen voor hulp aankloppen die niet voldoen aan het stereotypebeeld van Leger des Heils-cliënten

De exacte omvang is dus onduidelijk, maar dat het om tientallen gezinnen gaat is wel duidelijk. Alleen al in Amersfoort komen volgende maand naar alle waarschijnlijkheid weer dertig gezinnen op straat te staan. "Die moeten voor de rechter komen vanwege schulden en zullen vrijwel zeker allemaal hun zaak verliezen", zegt Hans van Wegen van de Burger Partij Amersfoort (BPA). "Dat houdt in dat er zo'n zestig ouders met kinderen hun huis uit moeten."

En die moeten toch ergens wonen. "Wij zien dat steeds meer mensen op verschillende plaatsen in oude caravans, campers en bestelwagens leven", zegt Van Wegen. "Dat is niet alleen illegaal, het is ook brandgevaarlijk en onmenselijk. Gas, water, licht en sanitair is nooit fatsoenlijk aanwezig."

Op een parkeerterrein achter de Voedselbank in Amersfoort staat een caravan ter grootte van een fiks kippenhok. De 49-jarige bewoner, die absoluut niet met zijn naam in de krant wil, woont er met zijn vrouw en hond. Het andere hondje is inmiddels overleden. Al maanden leeft het drietal op de desolate parkeerplaats, in een ruimte waar alleen de hond rechtop kan staan en ze hun kont niet kunnen keren. De man beseft echter dat het altijd nog erger kan. "Mijn buurman woont in een Ford Escort. Nee, die is eventjes niet 'thuis' nu."

De sympathieke bewoner heeft een schrijnend verhaal. "Ik werkte 32 jaar als voeger bij hetzelfde bedrijf. Dat ging failliet, we konden het huis niet meer betalen en de gemeente had geen andere woning voor ons. Op de camping mochten we niet permanent wonen en nu staan we dus hier."

Vlakbij de minicaravan staat Sonja een peukje te roken. Zij heeft zelf een jaar lang noodgedwongen in een sleurhut gewoond, maar is sinds kort de gelukkige eigenares van een heuse woning. "Het is intriest wat er met deze mensen is gebeurd. De gemeente belooft ze van alles, maar er gebeurt niks. Ze staan hier al vanaf de winter. Ze hebben niets! Geen water, geen stroom. Niets. En het zijn lieverds. Geen mens heeft last van ze."

"Niemand weet om hoeveel mensen het gaat", zegt een woordvoerder van het Leger des Heils. "Want niemand heeft cijfers. Deze mensen zitten vaak nog niet in een zorgtraject en worden niet geregistreerd. We weten dat het gebeurt, dat wel. En zodra we in beeld hebben dat iemand hulp nodig heeft zoeken wij een oplossing. Maar het is nu ook minder zichtbaar omdat het zomer is. Dan is het voor hen nog wel uit te houden. Wellicht dat ze in de winter wel bij ons aankloppen. Wat we wel zien is dat er nu ook mensen bij ons komen die niet de welbekende Leger des Heils cliënten zijn. Dus mensen die een beroep op onze praktische hulp en zorg doen, omdat ze door uiteenlopende factoren in de problemen zijn geraakt. Het zijn nu ook anderen die onze zorg vragen."

http://www.metronieuws.nl/bestelbus-door-schuld-vaker-gebruikt-als-huis/SrZmhs!bxXKsdIRGKm/ 

Scharrelondernemer ontstijgt armoede

Cordaid

In Den Haag, Breda en de regio Arnhem-Nijmegen gaat Cordaid lokale coöperaties stimuleren die zich richten op het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting.

Met een pakket aan diensten zullen we de coöperaties ondersteunen om innovatieve concepten van de grond te krijgen.

In Arnhem-Nijmegen werkt bijvoorbeeld een boerencoöperatie aan het opzetten van een coöperatieve “Groene en Sociale Versmarkt”, waarmee gezond voedsel direct van de boer ook voor lagere inkomensgroepen beschikbaar wordt.

In Breda gaan we lokale coöperaties ondersteunen die mensen vanuit een uitkering aan werk willen gaan helpen via wijkdiensten of bijvoorbeeld “scharrelondernemerschap”, kleine bedrijfjes, eventueel gestart met behoud van uitkering. In het najaar starten we in de regio Den Haag om bottom-up coöperatief lokaal initiatief te identificeren.

De laatste twintig jaar is de armoede in Nederland toegenomen van 4% tot meer dan 10%. De uitgaven van burgers stijgen, inkomsten worden instabieler, de druk op zelfontplooiing neemt toe en de samenleving wordt complexer. De overheid trekt zich tegelijkertijd terug en legt de verantwoordelijkheid bij de burger om problemen als armoede en sociale uitsluiting zelf te adresseren. 

Cordaid is al jaren actief op het terrein van armoede in Nederland. Met deze nieuwe, innovatieve projecten waarin onder andere wordt samengewerkt met de ‘sociale ondernemers’ van Enviu en ook Conclusion, wil Cordaid mensen helpen weer actief deel te gaan uitmaken van hun wijk, in hun eigen bestaan te kunnen voorzien en toegang te krijgen tot diensten en producten waarmee ze hun kosten kunnen verlagen.

We investeren in de kracht van de gemeenschap, hun eigen ideeën, middelen en mogelijkheden. We combineren sociale impact met slim ondernemerschap dat economisch rendeert voor de wijkbewoners. Met als doel dat ze armoede kunnen ontstijgen. Cordaid brengt meerdere partijen samen om dit ondernemerschap te steunen, zowel met financiën en met kennis. Geïnteresseerde organisaties zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij ons netwerk.

Cordaid bestrijdt al vele jaren armoede in Nederland via het fonds Cordaid Bond Zonder Naam. Wij bevorderende naastenliefde en solidariteit in onze samenleving door financiële hulp te bieden aan mensen die buiten hun schuld in problemen zijn gekomen.

http://www.cordaid.org/nl/scharrelondernemer-ontstijgt-armoede/ 

McDonald’s begrijpt zelf niet hoe werknemers van loon kunnen leven

Volkskrant

In een financieel budgetplan voor zijn Amerikaanse medewerkers heeft McDonald's zelf aangetoond hoe moeilijk, zo niet onmogelijk het is om van het minimumloon van de hamburgerketen te leven. Hoe het wel kan? Neem een tweede voltijdbaan en bespaar op de verwarming.

 
Hamburgerketen McDonald's maakte in samenwerking met ceditcarduitgever Visa voor zijn werknemers een website rond budgetbeheer. Op de site staan zowel tips, calculators als voorbeelden van een maandelijks budget, aangepast aan het loon van de laagst betaalde McDonald's-werknemer. Die kan, na aftrek van al zijn vaste kosten, 27 dollar per dag spenderen, voor bijvoorbeeld persoonlijke uitgaven en voeding. Hoe komt McDonald's aan dat bedrag?

Eerst en vooral door zijn werknemers aan te raden een tweede baan te nemen. Correctie: een tweede voltijdbaan. McDonald's gaat er zelf van uit dat rondkomen met wat je verdient bij hen onmogelijk is en je een tweede baan nodig hebt. Het minimumloon in de Verenigde Staten bedraagt 7,72 dollar per uur, wat na belastingen neerkomt op een maandloon tussen 1.000 en 1.100 dollar voor een 40-urenweek. McDonald's betaalt zijn laagste werknemers een paar dollarcent meer per uur, vandaar het bedrag van 1.105 dollar op de eerste lijn. Wie dat wil aanvullen tot de 2.060 dollar uit het voorbeeld, moet na zijn uren nog 34 uur per week spenderen aan een tweede baan, ervan uitgaande dat ook het minimumloon betaalt.

Geen verwarming
Een tweede manier om geld te sparen: McDonald's gaat er blijkbaar van uit dat zijn werknemers geen verwarming nodig hebben, want die post staat in het budget op 0. Zit die dan misschien inbegrepen in de maandelijkse huurprijs van 600 dollar? Mogelijk, al is de kans klein met een bijna dubbel zo hoge gemiddelde huurprijs voor woningen in de Verenigde Staten: 1.048 dollar eind 2012. Wie een stekje heeft in pakweg New York City, is maandelijks zelfs gemiddeld 3.000 dollar kwijt aan huur. 

Geen ziekteverzekering, geen benzine
McDonald's gaat er ook vanuit dat zijn gemiddelde werknemer een ziekteverzekering kan vinden van 20 dollar per maand. Goedkoop, als je weet dat de verzekering die de hamburgerketen zelf aanbiedt aan zijn werknemers 61 dollar per maand kost. Een minimumverzekering overigens, zonder enige terugbetaling voor medicijnen, een bril of tandverzorging. Tot slot nog een vreemde redenering: blijkbaar hebben de McDonalds-werknemers wel allemaal een auto die ze moeten afbetalen, maar rijdt die op gratis benzine, want ook die kosten zijn nergens terug te vinden.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3477322/2013/07/17/McDonald-s-begrijpt-zelf-niet-hoe-werknemers-van-loon-kunnen-leven.dhtml

Schippers pakt wanbetaling zorgverzekering aan

Rijksoverheid

Er komen meer maatregelen om wanbetaling van de zorgverzekering tegen te gaan. De aangescherpte maatregelen die instroom in de wanbetalersregeling zoveel mogelijk voorkomen en uitstroom bevorderen, staan in een wetsvoorstel van minister Edith Schippers (VWS) dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Er zijn op dit moment 315.000 wanbetalers. Als iemand na minimaal zes maanden premieachterstand door een zorgverzekeraar wordt aangemeld als wanbetaler, moet hij op dit moment aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een (bestuursrechtelijke) premie van 160 euro per maand betalen. Dit komt dan in de plaats van de premie die aan de verzekeraar is verschuldigd. Deze hogere premie dient als prikkel voor de verzekerde om de premieachterstand bij de zorgverzekeraar snel in te lopen.

Bedoeling van het wetsvoorstel is dat wanbetalers zo snel mogelijk terugkeren naar een zorgverzekeraar en weer de normale premie betalen. Nu kan dat alleen onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld als alle schulden zijn afbetaald of wanneer bij de schuldregeling een erkende schuldhulpinstantie is betrokken. Voortaan kan dit ook als de wanbetaler zelf een betalingsregeling met de zorgverzekeraar treft.

De minister krijgt verder de bevoegdheid de hoogte van de bestuursrechtelijke premie vast te stellen. Nu is de hoogte in de wet bepaald. Hierdoor kan uitstroom extra worden bevorderd, bijvoorbeeld door de hoogte te differentiëren voor verschillende groepen wanbetalers.

Voor elke wanbetaler die in de regeling van het CVZ zit, krijgt de eigen verzekeraar een vergoeding, onder andere voor het verzekerd houden. In het wetsvoorstel staat dat de hoogte van deze compensatieregeling afhankelijk wordt van de preventieve inspanningen die de zorgverzekeraar levert om wanbetaling tegen te gaan. In samenhang hiermee voeren verzekeraars met gemeenten en schuldhulpverlening, op initiatief van het ministerie van VWS en SZW, overleg over een gezamenlijke preventieve aanpak van betalingsachterstanden zorgkosten. Tegelijkertijd lopen er proefprojecten om te bezien welke aanpak daadwerkelijk in de praktijk werkt. De uitkomsten van de gezamenlijke gesprekken en proefprojecten worden verzameld in een ‘Productenboek vermindering instroom wanbetalersregeling’ waarmee partijen in de uitvoeringspraktijk naar verwachting effectiever betalingsachterstanden zorgkosten, als onderdeel van een meer integrale schuldenaanpak, kunnen bestrijden.

Op dit moment blijken veel wanbetalers niet (meer) te wonen op het opgegeven adres.

Voortaan geldt daarom dat van wie een zorgverzekering wil sluiten, het adres overeen moet komen met het adres waarmee hij bij de gemeente staat ingeschreven. Alleen in uitzonderingssituaties kan daarvan worden afgeweken. Deze maatregel is bedoeld om de verzekeringsplicht beter te controleren.

http://www.rijksoverheid.nl/2013/07/01/schippers-pakt-wanbetaling-zorgverzekering-aan.html

platform van 60 organisaties