Minder zorg, besparing 100 miljoen, cliënten tevreden

Trouw

Gemeenten besparen ruim 100 miljoen euro door aan keukentafel te vragen 'wat kunt u zelf?' Goed nieuws voor kabinet: de participatiemaatschappij lijkt te werken.

Het is aanzienlijk goedkoper en het leidt niet tot boze burgers: gemeenten die inwoners met een zorgvraag eerst vragen wat ze zélf kunnen.

Dat is de opmerkelijke uitkomst van een eerste, grote evaluatie onder ruim honderd gemeenten van werkwijze 'De Kanteling', die vandaag door bureau BMC gepresenteerd wordt. In de 'gekantelde' werkwijze, die inmiddels door de helft van de gemeenten is ingevoerd, volgt na een zorgvraag een 'keukentafelgesprek'. De gemeente kijkt dan bijvoorbeeld of iemand een scootmobiel echt nodig heeft. Is er geen familielid of buurman die vervoer kan regelen?

In gemeenten die op deze manier werken, zijn de zorgkosten tien procent lager dan elders. Voor gemeenten die nu al zo werken, betekent dit een jaarlijkse besparing van ruim honderd miljoen euro. Wanneer alle gemeenten rond 2014 op de 'gekantelde' manier werken, kan de besparing 200 miljoen euro zijn.

De kostenreductie vindt over de hele linie plaats: voor vervoer, woningaanpassingen en voorzieningen als scootmobiels en rolstoelen. De kosten die gemeenten aan de Wmo kwijt zijn, zijn mede als gevolg hiervan in 2012 voor het eerst gedaald.

Tevreden inwoners
Goed nieuws voor het kabinet: de participatiemaatschappij lijkt te werken. Premier Rutte herhaalde onlangs tijdens de Willem Dreeslezing nog dat burgers in eigen kring problemen moeten oplossen in plaats van naar de overheid te kijken.

Bijna negentig procent van de inwoners van alle gemeenten geeft aan tevreden te zijn met de gekozen oplossing. In gekantelde gemeenten zegt 87,1 procent (zeer) tevreden te zijn over de oplossingen, tegenover 87,6 in niet-gekantelde gemeenten.

Overigens kreeg nog altijd 67 procent de voorziening waar zij aanvankelijk om hadden gevraagd. Een derde kreeg geen traplift of vervoerspas maar regelde zelf iets. Een vergelijkbare groep regelde een oplossing binnen vrienden of familiekring.

Mantelzorg
De cijfers kunnen in de toekomst mogelijk beter uitpakken, want er valt veel te verbeteren. In slechts 16 procent nemen partners als sport- en welzijnsorganisaties bijvoorbeeld deel aan de oplossing. Eén van de redenen om zorgtaken naar gemeenten over te hevelen is juist dat gemeenten dicht bij de burgers staan en een pallet aan organisaties kan inschakelen. Toch is ook hier een verschuiving zichtbaar: in gemeenten die niet gekanteld zijn, ligt dit percentage op slechts vier procent.

Ook op het gebied van mantelzorgers is er nog een forse slag te maken. Gemeenten die al op de nieuwe manier werken, trekken er maar 1,99 euro per inwoner voor uit. Opvallend genoeg ligt dat bedrag iets hoger in gemeenten die nog níet zo werken.

Mantelzorgers zijn in de helft van de gevallen ook niet aanwezig bij het keukentafelgesprek. Bij de Steunpunten Mantelzorg, waar de uitvoering van mantelzorgbeleid is ondergebracht, staan per duizend inwoners slechts negen mantelzorgers ingeschreven. Wetende dat dat één op de vijf Nederlander mantelzorgt, is dat maar vijf procent van alle mantelzorgers.

Zie hier ook hier: http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3533351/2013/10/26/Minder-zorg-besparing-100-miljoen-clienten-tevreden.dhtml

 

DADD Inspiratienota 2013

Voor de tweede keer biedt Delen achter de Duinen de Wethouders van Den Haag, ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling, een “Inspiratienota” aan over armoede in Den Haag. Met het aanbieden van deze "Inspiratienota 2013" geven wij aan dat er reden is tot zorg. Alle deelnemende organisaties maken zich zorgen over de toenemende problematiek rond armoede in Den Haag en hopen dat de gemeente met deze suggesties en signalen het armoedebeleid in onze stad verder zal versterken. 

Zie de bijlage voor de inpiratienota.

Ouderen hebben geen idee van zorgkosten

nu.nl

Nederlandse vijftigplussers hebben geen idee wat hun eigen zorg gaat kosten en dat ze dit meer zelf moeten gaan betalen.

Slechts tien procent heeft hier een goed beeld van. Een zorgelijke ontwikkeling, zo stelt zorgondernemingsorganisatie Actiz na eigen onderzoek onder ruim drieduizend ouderen.

"Het kabinetsbeleid is er op gericht dat mensen juist steeds meer voor hun eigen zorg moeten gaan betalen", aldus een woordvoerder van Actiz. "Maar het merendeel van onze ondervraagden weet dit niet, is hier niet toe bereid en spaart hier ook niet voldoende voor."

Volgens Actiz moet er dan ook nog een hele cultuuromslag plaats gaan vinden wil het ingezette beleid van het kabinet gaan werken. Dat heeft aangekondigd wegens de stijgende zorgkosten steeds meer een beroep te doen op de zelfredzaamheid van mensen.

Maatschappelijke problemen
Actiz  voorspelt maatschappelijke problemen als het zo doorgaat."Vijftigplussers hebben zaken als kosten voor hun begrafenis of crematie wel heel goed geregeld, maar de periode daarvoor laten ze nog links liggen."

Uit het onderzoek, dat zaterdagmiddag wordt gepubliceerd, blijkt juist dat vijftigplussers zaken als regie over de eigen zorg heel erg belangrijk te vinden. "Ze willen alles zelf kunnen bepalen, maar er niet voor betalen", aldus Actiz.
 

Veranderingen
Actiz waarschuwt het kabinet ook dat het meer moet doen om mensen voor te bereiden op de veranderingen in het zorgstelsel. Veel ouderen gaan er vanuit dat de overheid de zorgkosten op zich neemt, zo blijkt uit het onderzoek.

Daarnaast vindt Actiz dat het kabinet ervoor moet zorgen dat er flink meer aangepaste woningen voor ouderen worden gebouwd. Uit het onderzoek blijkt dat veel ouderen graag op zichzelf willen blijven wonen.

"Dit past ook in de lijn van zelfredzaamheid van het kabinet. Maar er dreigt juist een stevig tekort op de markt voor dit soort kleine woningen nu verzorgingstehuizen langzaamaan verdwijnen."

Zie ook: http://www.nu.nl/economie/3575253/ouderen-hebben-geen-idee-van-kosten-zorg.html

SOC Debat: De toekomst van de zorg en behoud van kwaliteit

De Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) organiseert op vrijdag 25 september van 13.30 – 16.30 een debat over de zorg. 
De voornaamste vragen die deze middag aan de orde komen zijn: 

– Wat gaat er veranderen? en – Welke oplossingen zijn er?

Voor dit debat bent u ben van harte uitgenodigd in het MCH Westeinde Ziekenhuis. Voor meer informatie, zie de bijlage.

Bestelbus door schuld vaker gebruikt als huis

Metro

Oude piepkleine caravans, bestelbusjes en zelfs personenauto's worden in toenemende mate ingezet als woonruimte.

Met een gezin leven in een ruimte van twee vierkante meter zonder stroom en water; het klinkt zo on-Nederlands, maar het gebeurt momenteel wel.

"We weten dat het speelt", zegt Johan Gorthorst van de Federatie Opvang. "Het is logisch dat er door de crisis mensen in problemen komen. Hoe groot het probleem is weten we niet, want veel mensen melden zich uit schaamte niet." Het Leger des Heils ziet dat er inmiddels ook mensen voor hulp aankloppen die niet voldoen aan het stereotypebeeld van Leger des Heils-cliënten

De exacte omvang is dus onduidelijk, maar dat het om tientallen gezinnen gaat is wel duidelijk. Alleen al in Amersfoort komen volgende maand naar alle waarschijnlijkheid weer dertig gezinnen op straat te staan. "Die moeten voor de rechter komen vanwege schulden en zullen vrijwel zeker allemaal hun zaak verliezen", zegt Hans van Wegen van de Burger Partij Amersfoort (BPA). "Dat houdt in dat er zo'n zestig ouders met kinderen hun huis uit moeten."

En die moeten toch ergens wonen. "Wij zien dat steeds meer mensen op verschillende plaatsen in oude caravans, campers en bestelwagens leven", zegt Van Wegen. "Dat is niet alleen illegaal, het is ook brandgevaarlijk en onmenselijk. Gas, water, licht en sanitair is nooit fatsoenlijk aanwezig."

Op een parkeerterrein achter de Voedselbank in Amersfoort staat een caravan ter grootte van een fiks kippenhok. De 49-jarige bewoner, die absoluut niet met zijn naam in de krant wil, woont er met zijn vrouw en hond. Het andere hondje is inmiddels overleden. Al maanden leeft het drietal op de desolate parkeerplaats, in een ruimte waar alleen de hond rechtop kan staan en ze hun kont niet kunnen keren. De man beseft echter dat het altijd nog erger kan. "Mijn buurman woont in een Ford Escort. Nee, die is eventjes niet 'thuis' nu."

De sympathieke bewoner heeft een schrijnend verhaal. "Ik werkte 32 jaar als voeger bij hetzelfde bedrijf. Dat ging failliet, we konden het huis niet meer betalen en de gemeente had geen andere woning voor ons. Op de camping mochten we niet permanent wonen en nu staan we dus hier."

Vlakbij de minicaravan staat Sonja een peukje te roken. Zij heeft zelf een jaar lang noodgedwongen in een sleurhut gewoond, maar is sinds kort de gelukkige eigenares van een heuse woning. "Het is intriest wat er met deze mensen is gebeurd. De gemeente belooft ze van alles, maar er gebeurt niks. Ze staan hier al vanaf de winter. Ze hebben niets! Geen water, geen stroom. Niets. En het zijn lieverds. Geen mens heeft last van ze."

"Niemand weet om hoeveel mensen het gaat", zegt een woordvoerder van het Leger des Heils. "Want niemand heeft cijfers. Deze mensen zitten vaak nog niet in een zorgtraject en worden niet geregistreerd. We weten dat het gebeurt, dat wel. En zodra we in beeld hebben dat iemand hulp nodig heeft zoeken wij een oplossing. Maar het is nu ook minder zichtbaar omdat het zomer is. Dan is het voor hen nog wel uit te houden. Wellicht dat ze in de winter wel bij ons aankloppen. Wat we wel zien is dat er nu ook mensen bij ons komen die niet de welbekende Leger des Heils cliënten zijn. Dus mensen die een beroep op onze praktische hulp en zorg doen, omdat ze door uiteenlopende factoren in de problemen zijn geraakt. Het zijn nu ook anderen die onze zorg vragen."

http://www.metronieuws.nl/bestelbus-door-schuld-vaker-gebruikt-als-huis/SrZmhs!bxXKsdIRGKm/ 

platform van 60 organisaties