Linda Voortman bij DADD

Op maandag 20 januari organiseerde de werkgroep politiek, van Delen achter de Duinen, een thema-avond over de 'Participatiewet en WWB'.
Gastspreker op deze avond was Linda Voortman, lid van de tweede Kamer der Staten Generaal voor Groen Links.

De avond was druk bezocht door geïnteresseerden van verschillende maatschappelijk organisaties en door ervaringsdeskundigen.

Linda Voortman trapt de avond af door de contouren en details, zover bekend, van de participatiewet en WWB te schetsen. Aansluitend is er ruim gelegenheid om de vele vragen die in de zaal leven te beantwoorden en voor de geanimeerde discussie over de gevolgen van deze wetten voor groepen en individuen. 

Foto: Gerard van der Zandt

 

Documentaire – De rekening van Catelijne

Catelijne, een bijstandsmoeder uit Amsterdam Noord, heeft vijf kinderen en dertigduizend euro schuld. Ze wil afrekenen met haar verleden en droomt ervan om een "normaal gezin" te zijn. Om uit de schulden te komen moet Catelijne nu rondkomen van tachtig euro per week. Maar geldgebrek is niet haar grootste zorg.

Terwijl haar oudste zoon van dertien jeugdgevangenis boven het hoofd hangt, dringt de vraag zich op of zijn broertje van negen dezelfde kant op zal gaan. In observerende scènes, zonder te oordelen, dringt de film hun gezinsleven en hun veel te kleine huis binnen. 

Om 22.59 uur, op Ned. 2.

Kijk hier voor een voorstukje: http://vimeo.com/40299310 

Minder zorg, besparing 100 miljoen, cliënten tevreden

Trouw

Gemeenten besparen ruim 100 miljoen euro door aan keukentafel te vragen 'wat kunt u zelf?' Goed nieuws voor kabinet: de participatiemaatschappij lijkt te werken.

Het is aanzienlijk goedkoper en het leidt niet tot boze burgers: gemeenten die inwoners met een zorgvraag eerst vragen wat ze zélf kunnen.

Dat is de opmerkelijke uitkomst van een eerste, grote evaluatie onder ruim honderd gemeenten van werkwijze 'De Kanteling', die vandaag door bureau BMC gepresenteerd wordt. In de 'gekantelde' werkwijze, die inmiddels door de helft van de gemeenten is ingevoerd, volgt na een zorgvraag een 'keukentafelgesprek'. De gemeente kijkt dan bijvoorbeeld of iemand een scootmobiel echt nodig heeft. Is er geen familielid of buurman die vervoer kan regelen?

In gemeenten die op deze manier werken, zijn de zorgkosten tien procent lager dan elders. Voor gemeenten die nu al zo werken, betekent dit een jaarlijkse besparing van ruim honderd miljoen euro. Wanneer alle gemeenten rond 2014 op de 'gekantelde' manier werken, kan de besparing 200 miljoen euro zijn.

De kostenreductie vindt over de hele linie plaats: voor vervoer, woningaanpassingen en voorzieningen als scootmobiels en rolstoelen. De kosten die gemeenten aan de Wmo kwijt zijn, zijn mede als gevolg hiervan in 2012 voor het eerst gedaald.

Tevreden inwoners
Goed nieuws voor het kabinet: de participatiemaatschappij lijkt te werken. Premier Rutte herhaalde onlangs tijdens de Willem Dreeslezing nog dat burgers in eigen kring problemen moeten oplossen in plaats van naar de overheid te kijken.

Bijna negentig procent van de inwoners van alle gemeenten geeft aan tevreden te zijn met de gekozen oplossing. In gekantelde gemeenten zegt 87,1 procent (zeer) tevreden te zijn over de oplossingen, tegenover 87,6 in niet-gekantelde gemeenten.

Overigens kreeg nog altijd 67 procent de voorziening waar zij aanvankelijk om hadden gevraagd. Een derde kreeg geen traplift of vervoerspas maar regelde zelf iets. Een vergelijkbare groep regelde een oplossing binnen vrienden of familiekring.

Mantelzorg
De cijfers kunnen in de toekomst mogelijk beter uitpakken, want er valt veel te verbeteren. In slechts 16 procent nemen partners als sport- en welzijnsorganisaties bijvoorbeeld deel aan de oplossing. Eén van de redenen om zorgtaken naar gemeenten over te hevelen is juist dat gemeenten dicht bij de burgers staan en een pallet aan organisaties kan inschakelen. Toch is ook hier een verschuiving zichtbaar: in gemeenten die niet gekanteld zijn, ligt dit percentage op slechts vier procent.

Ook op het gebied van mantelzorgers is er nog een forse slag te maken. Gemeenten die al op de nieuwe manier werken, trekken er maar 1,99 euro per inwoner voor uit. Opvallend genoeg ligt dat bedrag iets hoger in gemeenten die nog níet zo werken.

Mantelzorgers zijn in de helft van de gevallen ook niet aanwezig bij het keukentafelgesprek. Bij de Steunpunten Mantelzorg, waar de uitvoering van mantelzorgbeleid is ondergebracht, staan per duizend inwoners slechts negen mantelzorgers ingeschreven. Wetende dat dat één op de vijf Nederlander mantelzorgt, is dat maar vijf procent van alle mantelzorgers.

Zie hier ook hier: http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3533351/2013/10/26/Minder-zorg-besparing-100-miljoen-clienten-tevreden.dhtml

 

DADD Inspiratienota 2013

Voor de tweede keer biedt Delen achter de Duinen de Wethouders van Den Haag, ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling, een “Inspiratienota” aan over armoede in Den Haag. Met het aanbieden van deze "Inspiratienota 2013" geven wij aan dat er reden is tot zorg. Alle deelnemende organisaties maken zich zorgen over de toenemende problematiek rond armoede in Den Haag en hopen dat de gemeente met deze suggesties en signalen het armoedebeleid in onze stad verder zal versterken. 

Zie de bijlage voor de inpiratienota.

platform van 60 organisaties