Ook huizenbezitter klopt nu aan bij schuldhulp

Trouw 

Schuldhulpverleners kregen in 2012 11 procent meer aanvragen. Het aantal mensen met een eigen huis dat hulp vroeg steeg met 50 procent.

Het aantal mensen met problematische schulden neemt hard toe. Vorig jaar kregen de schuldhulpverlening in Nederland 11 procent meer aanvragen voor hulp. Een extreme toename, vindt de vereniging van schuldhulpverleners NVVK, ook al is het crisis. Het aantal mensen met een eigen huis dat aanklopte nam met bijna 50 procent toe.

De cijfers komen uit het jaarverslag van de vereniging dat volgende week verschijnt. In 2011 was het aantal nieuwe probleemgevallen nog stabiel. Gerekend over vijf jaar, sinds het begin van de crisis in 2008, is het aantal aanvragen verdubbeld naar 84.000 in 2012, constateert de vereniging. "Dat is een ongekende stijging in de geschiedenis van de schuldhulpverlening", zegt NVVK-voorzitter Joke de Kock.
 
Ook in 2009 en 2010 nam het aantal nieuwe schuldgevallen flink toe. Maar dat hing vooral samen met extra geld dat voor sanering was uitgetrokken. Die pot was in 2012 leeg. "Dat betekent dat gemeenten nu ook extra eigen middelen inzetten om mensen te helpen", licht De Kock toe. "Daaraan is te zien hoe groot de problemen zijn. Hier zie je het drama van de crisis."
 
De schuldhulpverlening wordt daarnaast steeds meer geconfronteerd met een andere categorie probleemgevallen: mensen met een eigen huis. Van de aanmeldingen had in 2012 16 procent een eigen huis, tegen 12 procent een jaar eerder. Veel gemeenten weten nog niet goed wat ze daarmee aanmoeten omdat ze vooral gericht zijn op de traditionele klanten, de minima.
 
De NVVK heeft daarom een nieuwe richtlijn gemaakt en die vorige week gestuurd aan haar leden, waaronder gemeenten, sociale kredietbanken en private organisaties. Daarin staat het advies woningbezitters niet te snel weg te sturen met de mededeling dat ze eerst hun huis moeten verkopen. "Gemeenten denken nog te vaak dat bij inkomens boven een bepaald bedrag de problemen wel los- lopen", zegt De Kock. "Maar dan moet je ze later alsnog helpen. Dat kost de maatschappij dan meer geld." Daarnaast heeft de NVVK voor het eerst in haar geschiedenis ook een overeenkomst met de banken gesloten om huiseigenaren beter te kunnen helpen.
 
De diepte van de crisis laat zich ook voelen bij de schuldeisers, blijkt uit het jaarverslag. In 2012 zijn veel meer relatief snelle afbetalingsregelingen afgesproken dan het jaar daarvoor. Schuldeisers, bijvoorbeeld mkb-bedrijven, hebben het zelf ook moeilijk en hebben liever minder geld terug, maar wel snel. Ze willen het volledige saneringstraject van drie jaar niet afwachten. Het gemiddelde bedrag dat klanten van de schuldhulpverlening in het rood staan was in 2012 33.500 euro, 4 procent meer dan in 2011. Het aantal werkenden is met een aandeel van bijna de helft gelijk gebleven.
 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3455160/2013/06/08/Ook-huizenbezitter-klopt-nu-aan-bij-schuldhulp.dhtml

DADD organiseert drie Armoede Analyse bijeenkomsten

Armoede Analyse

Om de juiste inschattingen en analyses te kunnen maken, is het van belang om goed inzicht te verkrijgen over de verschillende invalshoeken rond armoede. Daarom is er een werkgroep aan de slag gegaan om de verschillende aspecten van armoede tegen het licht te houden. De volgende thema’s zijn gedurende 3 bijeenkomsten aan de orde gesteld: historische, politieke, sociale en culturele, economische en geografische aspecten.

Per bijeenkomst waren steeds circa 12 mensen van verschillende organisaties aanwezig, waarmee door middel van brainstormsessies werd getracht om een aspect uitgebreid te belichten. Aan het eind van elke bijeenkomst werden een aantal punten uitgeselecteerd, die mogelijkerwijs een aanleiding voor “Delen achter de Duinen” zouden kunnen vormen om een themabijeenkomst rond te organiseren of actie op te ondernemen.

Voorbeelden van mogelijke discussiebijeenkomsten zijn :

  •  De bestaande woningcoöperaties voldoen niet meer. Er zijn nieuwe vormen nodig.
  • Wat betekent het voor de samenleving als je de mens i.p.v. het geld centraal zet?

Voorbeelden van mogelijke actiepunten zijn:

  • Bewerkstelligen dat lege kantoren kunnen worden gebruikt voor initiatieven rond zelfbeheer van of woonvormen voor de minima;
  • Braakliggende terreinen gebruiken voor de verbouw van voedsel voor bijvoorbeeld de voedselban

Meer informatie over deze bijeenkomsten? Neem contact op met Anita Schwab: a.schwab@leergelddenhaag.nl

 

Stilte Actie tegen Verarming en Verrijking

Stilte Actie – Wanneer?:
– Elke derde dinsdag van de maand
– In juli en augustus is er geen Stilte Actie i.v.m. Tweede Kamer reces.
– In september de 3e woensdag i.v.m. Prinsjesdag

Stilte Actie – Waar?:
– Plein in Den Haag (vlakbij Binnenhof achter de Tweede Kamer) 13.00 uur

Stilte Actie – Waarom?:
Armoede is nog steeds een schande, er klopt geen barst van. Steeds wordt het opnieuw uitgevonden en telkenmale wordt de ernst aangetoond, maar helpen doet het maar weinig. Hoe hou je het gevecht vol?

De permanente aandacht die nodig is om werkelijk iets te veranderen, breng je niet op door alleen je verzoeken in te dienen bij kamerleden of andere zaakwaarnemers.

Een andere actie, van stilte, van ingehouden woede zonder nog meer woorden is nodig. Daar is innerlijke kracht voor nodig. Die hebben we allemaal.

Stilte Actie – Hoe?:
We lopen zwijgend om de gebouwen heen, een weg van de lange adem. We vormen een kring of rij van stilte bij de twee ingangen van de Tweede Kamer en vlakbij de ingang van het Binnenhof. Op eenvoudige borden en folders leggen we uit waarom we er iedere keer weer zijn. Door iets wits te dragen laten we zien dat we verbonden zijn. Reiskosten kunnen eventueel vergoed worden voor wie het zelf niet kan betalen en er geen mogelijkheid is de kosten te declareren. Grote declaratie-bedragen graag even telefonisch aanvragen. Iedereen moet kunnen deelnemen!

Contact:
– Madeline Andringa: 078-6317861
– Norga Simons: 070-5117530
– Henk Baars: 06-41170229
– wezijnhetzat@hotmail.com
– www.armekant-eva.nl/projecten/stilteactie.html

Om deze actie te kunnen uitvoeren is uw financiële steun nodig, uw steun.
U kunt uw steentje bijdragen door uw bijdrage over te maken op rekening 9516845 van STEK, stichting voor Stad en Kerk te Den Haag (o.v.v. Stilteactie)

platform van 60 organisaties