DADD organiseert drie Armoede Analyse bijeenkomsten

Armoede Analyse

Om de juiste inschattingen en analyses te kunnen maken, is het van belang om goed inzicht te verkrijgen over de verschillende invalshoeken rond armoede. Daarom is er een werkgroep aan de slag gegaan om de verschillende aspecten van armoede tegen het licht te houden. De volgende thema’s zijn gedurende 3 bijeenkomsten aan de orde gesteld: historische, politieke, sociale en culturele, economische en geografische aspecten.

Per bijeenkomst waren steeds circa 12 mensen van verschillende organisaties aanwezig, waarmee door middel van brainstormsessies werd getracht om een aspect uitgebreid te belichten. Aan het eind van elke bijeenkomst werden een aantal punten uitgeselecteerd, die mogelijkerwijs een aanleiding voor “Delen achter de Duinen” zouden kunnen vormen om een themabijeenkomst rond te organiseren of actie op te ondernemen.

Voorbeelden van mogelijke discussiebijeenkomsten zijn :

  •  De bestaande woningcoöperaties voldoen niet meer. Er zijn nieuwe vormen nodig.
  • Wat betekent het voor de samenleving als je de mens i.p.v. het geld centraal zet?

Voorbeelden van mogelijke actiepunten zijn:

  • Bewerkstelligen dat lege kantoren kunnen worden gebruikt voor initiatieven rond zelfbeheer van of woonvormen voor de minima;
  • Braakliggende terreinen gebruiken voor de verbouw van voedsel voor bijvoorbeeld de voedselban

Meer informatie over deze bijeenkomsten? Neem contact op met Anita Schwab: a.schwab@leergelddenhaag.nl

 

Stilte Actie tegen Verarming en Verrijking

Stilte Actie – Wanneer?:
– Elke derde dinsdag van de maand
– In juli en augustus is er geen Stilte Actie i.v.m. Tweede Kamer reces.
– In september de 3e woensdag i.v.m. Prinsjesdag

Stilte Actie – Waar?:
– Plein in Den Haag (vlakbij Binnenhof achter de Tweede Kamer) 13.00 uur

Stilte Actie – Waarom?:
Armoede is nog steeds een schande, er klopt geen barst van. Steeds wordt het opnieuw uitgevonden en telkenmale wordt de ernst aangetoond, maar helpen doet het maar weinig. Hoe hou je het gevecht vol?

De permanente aandacht die nodig is om werkelijk iets te veranderen, breng je niet op door alleen je verzoeken in te dienen bij kamerleden of andere zaakwaarnemers.

Een andere actie, van stilte, van ingehouden woede zonder nog meer woorden is nodig. Daar is innerlijke kracht voor nodig. Die hebben we allemaal.

Stilte Actie – Hoe?:
We lopen zwijgend om de gebouwen heen, een weg van de lange adem. We vormen een kring of rij van stilte bij de twee ingangen van de Tweede Kamer en vlakbij de ingang van het Binnenhof. Op eenvoudige borden en folders leggen we uit waarom we er iedere keer weer zijn. Door iets wits te dragen laten we zien dat we verbonden zijn. Reiskosten kunnen eventueel vergoed worden voor wie het zelf niet kan betalen en er geen mogelijkheid is de kosten te declareren. Grote declaratie-bedragen graag even telefonisch aanvragen. Iedereen moet kunnen deelnemen!

Contact:
– Madeline Andringa: 078-6317861
– Norga Simons: 070-5117530
– Henk Baars: 06-41170229
– wezijnhetzat@hotmail.com
– www.armekant-eva.nl/projecten/stilteactie.html

Om deze actie te kunnen uitvoeren is uw financiële steun nodig, uw steun.
U kunt uw steentje bijdragen door uw bijdrage over te maken op rekening 9516845 van STEK, stichting voor Stad en Kerk te Den Haag (o.v.v. Stilteactie)

Oecumenisch Aandachtscentrum

Laagdrempelige inloop in de binnenstad voor ieder die behoefte heeft aan persoonlijke aandacht of een moment van rust en stilte.
Iedereen is welkom, wordt met respect benaderd en kan hier even op adem komen en een luisterend oor vinden, zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.
Het is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen.

Schoolstraat 18, 2511 AX Den Haag
Openingstijden: maandag: 13.30-16.45 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.45 uur, zaterdag 10.30-13.00 uur.

Meldpunt

 

Ben je slecht geholpen aan het loket?

Zijn de regels te ingewikkeld?

Kun je nergens terecht?

Of ben je juist erg blij met de hulp die je hebt gekregen?

 

Met klachten, slechte ervaringen of juist een compliment over de sociale voorzieningen in Den Haag kun je hier terecht!

Voor alle inwoners van Den Haag, hulpverleners en andere betrokkenen. Met jullie bijdragen kunnen we het beleid en de voorzieningen in de gemeente Den Haag verbeteren. 

Als je graag een reactie wilt, dan kun je je contactgegevens achterlaten en zullen wij contact met je opnemen. Het kan echter ook anoniem.

Thema-avond: Participatiewet

Dit is een unieke kans om direct, heet van de naald, geinformeerd te worden over wat er te gebeuren staat.
John Kerstens, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, woordvoerder participatiewet voor de PvdA, zal uitleg geven en vragen beantwoorden over de in te voeren Participatiewet.

Graag nodigt de werkgroep politiek van Delen Achter De Duinen u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Aanmeldingen @ henny.vandermost@delenachterdeduinen.nl
Vragen over de Participatiewet die buiten het algemene kader vallen, graag, voor 6 juni e-mailen naar henny.vandermost@delenachterdeduinen.nl

20.00 – 22.00 uur
STEK, Parkstraat 32

platform van 60 organisaties