Bereikt!

In oktober 2012 organiseerde Delen achter de Duinen een markt van mogelijkheden op het Spuiplein, een debat over armoede met sprekers van diverse politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Daarnaast werd een inspiratienota voor de begrotingsbehandeling aangeboden aan de gemeenteraad.

Delen achter de Duinen organiseert Markt en Debat over Armoede

Haagse organisaties signaleren unaniem dat armoede in Den Haag sterk toeneemt. Daarom hebben zij hun krachten gebundeld om vandaag, 16 oktober, in het teken van de armoede te zetten.

Van 12.00 -16.30 uur vond er een Markt op en rond het Spuiplein plaats waar organisaties, gericht op zelfredzaamheid, participatie en delen, zich presenteerden.

De Openingshandeling wordt verricht door Fred Zuiderwijk van Omroep TV West, o.a een touwtrekwedstrijd tussen “rijk en arm” en “’t zand en ’t veen”.

Van 17.00 tot 18.30 uur was er in de bibliotheek op het Spui (eerste etage) een Lagerhuisdebat  waar, onder leiding van Agnes Kamstra, (bekend van Omroep West), politici, deskundigen en publiek met elkaar in discussie traden om problematiek en oplossingen omtrent armoede in Den Haag op elkaar af te stemmen.

Deze activiteiten zijn georganiseerd om armoede (cq verborgen armoede) in Den Haag zichtbaar te maken voor het grote publiek, het op de politieke agenda te zetten en om oplossingen aan te dragen richting de begrotingsonderhandelingen van 2013.

Op 18 oktober zullen de organisaties gezamenlijk inspreken bij de Commissie Samenleving op basis van de opgestelde "Inspiratienota 2013".

Foto: Stichting (Z)Onderdak.

platform van 60 organisaties