‘Pensioenhervorming leidt tot daling armoederisico’

pensioenhervormingDe pensioenhervorming leidt tot een daling van het risico op armoede bij ouderen. Dat concludeert de Studiecommissie voor de Vergrijzing van het Planbureau. Minister Daniel Bacquelaine is tevreden. ‘De studie toont aan dat de hervorming niet enkel budgettaire, maar ook sociale voordelen heeft’, zegt hij donderdag.

Cijfers van Eurostat schatten het armoederisico bij 65-plussers op 18 procent, tegenover 14 procent bij de rest van de bevolking. Dat is het laagste percentage in tien jaar tijd en volgens het Planbureau zal dat risico blijven dalen tot 2050, onder meer door de hervorming die de wettelijke pensioenleeftijd op 67 jaar brengt. ‘De langere beroepsactiviteit als gevolg van die verhoging vertaalt zich immers in hogere pensioenen’, is te lezen in het rapport. Andere factoren die het armoederisico doen dalen zijn de verhoging van de minimumpensioenen tussen 2000 en 2020 en de toenemende werkzaamheid van vrouwen, die zo steeds hogere pensioenen zullen ontvangen.

Het Planbureau becijferde voorts de budgettaire impact van de pensioenhervorming en die blijkt gunstig. Zo zal de kost van de pensioenen oplopen van 10,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) op dit moment tot 12,7 procent in 2040 en 12,6 procent in 2060. Dat lijkt een grote stijging, maar in de vorige raming, waarin nog geen rekening werd gehouden met de hervorming, was sprake van een stijging tot 14,5 procent van het bbp.

Daling bruggepensioneerden

Bij de gunstige cijfers wordt wel uitgegaan van een aanzienlijke daling van de werkloosheid en een stijging van de productiviteit.

Bron: De Morgen, 9 juli 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *