Reacties raad en wethouder op ‘Meedoen in Den Haag’

delenachterdeduinen_inspiratienota_omslagDelen achter de Duinen heeft de Inspiratienota 2018 uitgebracht. De zevende alweer. Deze keer flink ingekort,  met de nadruk op een aantal speerpunten.

Donderdag 18 oktober is de nota aangeboden aan de commissie
Samenleving van de Haagse gemeenteraad.

Henk Baars, voorzitter van Delen achter de Duinen sprak daar in. Zijn hoofdthema was de inspiratienota met de titel ‘Meedoen in Den Haag’. Hij legde de nadruk op de administratieve problemen die de combinatie werken en bijstand met zich mee brengt. Ook de schuldhulpverlening kent haar bureaucratische ballast. Een ander punt is het enorme tekort in Den Haag aan betaalbare woningen, vooral sociale huurwoningen. Ook riep hij het college op niet alleen voor, maar vooral samen met de betrokken mensen in de stad, de armoede aan te pakken.

In de daaropvolgende besprekingen kwamen kort de onderwerpen uit deze nota aan de orde. Geconstateerd werd dat er veel nuttige zaken in staan. Op de problematiek rond de schuldhulpverlening werden vragen gesteld. Verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen stelde dat het beeld van zeven weken wachten en het op de balie leggen van een tas met papieren die eerst moet worden geordend niet correct is. Direct na melding is er een telefonisch contact. Daarna volgt dezelfde week nog een mededeling wat er nodig is. Het is dus, aldus de wethouder, meteen helpen. Hij nodigt de commissie Samenleving uit om een werkbezoek te brengen aan de desbetreffende hardwerkende afdeling. De achterstand wordt nu weggewerkt. Van Alphen is trots op de huidige aanpak, die mogelijk landelijke navolging krijgt.

Wethouder Van Alphen vertelde desgevraagd dat bijzondere bijstand een gift is bij bijzondere uitgaven, denk aan advocaatkosten. Het is een lening bij uitgaven die iedereen heeft, denk aan de aanschaf van huisraad. Maar toch weer gift bij bijzondere gevallen.

Het oude project ‘Ondernemend de bijstand uit’ was beëindigd toen het nieuwe college aantrad. Hij zegde toe dat er aan het einde van  dit jaar een evaluatie komt.