Regionaal OCMW-voorzitters overleg

ocmw-overleg32 voorzitters van OCMW’s uit de regio komen geregeld samen om ervaringen uit te wisselen. Woensdag was dat in Levenslust, een multifunctioneel centrum voor jongeren met een licht-mentale handicap of met sociaal-emotionele of gedragsproblemen. Else De Wachter, de nieuwe algemeen-directeur gaf er uitleg over een project om deze jongeren zelfstandig te leren wonen.

“De wereld of liever onze maatschappij zit toch vreemd in elkaar”, zegt Lies Vereecke, voorzitter van het OCMW-Dilbeek en van het OCMW-voorzittersoverleg, “Net nu individualisme hoogtij viert en iedereen persoonlijke vrijheid als hoogste goed ziet, schieten initiatieven zoals Repair café’s, gratis kopjes soep of koffie voor kansarmen, volkstuintjes, buurtwerking, ruilhandel, … als paddenstoelen uit de grond. Niemand blijft onverschillig bij het zien van asielzoekers die de oorlog ontvluchten en een nieuwe toekomst willen opbouwen ver weg van het geweld. Er zijn tal van oude en nieuwe uitdagingen in de samenleving en de OCMW’s hebben de opdracht om hierop antwoorden en oplossingen te bieden.”

Onder het motto ‘overleg en delen van ervaringen maken ons sterker’ besloten de voorzitters van 32 OCMW’s in het arrondissement Halle-Vilvoorde om meermaals per jaar samen te komen. Het overleg gebeurt onder coördinatie van de Welzijnskoepel West-Brabant, een vereniging van OCMW’s. “Daarbij kwamen volgende thema’s aan bod” zegt Lies:

  • Armoede: het aantal mensen in armoede groeit de laatste jaren exponentieel. Maar liefst 14 lokale besturen uit ons overleg Halle-Vilvoorde krijgen vanaf 2014 financiële middelen vanuit de Hogere overheid omdat ze zo slecht scoren op de Kinderarmoedebarometer. Fier kunnen we er moeilijk op zijn, maar gelukkig spelen al deze OCMW’s zeer snel in op deze nieuwe gegevens en ontwikkelen er zich in deze regio bewonderenswaardige initiatieven ter ondersteuning van mensen in armoede. In ons voorzittersoverleg komt dit uitgebreid aan bod.
  • Good-practises: de opstart van een sociale kruidenierswinkel, scholieren die samen met senioren in het woonzorgcentrum een lees- of vertelnamiddag organiseren, proactieve acties van het OCMW om tegemoetkomingen in de gezondheidszorg toegankelijker te maken voor de burger, werkwijzen om de socio-culturele participatie van inwoners te verhogen … Het zijn enkele voorbeelden van projecten waarrond kennis wordt gedeeld waardoor deze ook vlotter ingang vinden over de ganse regio.
  • Taal: Meertaligheid is een meerwaarde, ja zelfs iets waar je heel ver mee komt in het leven, maar taalverschillen liggen in onze regio aan de bron van velerlei problematische situaties: integratie, werkloosheid, woonmarkt, onbegrip, … We reikten elkaar in dit overleg verschillende methodieken aan waarmee we de taalbarrière wat willen verlagen.
  • Werkgelegenheid/werkzoekenden: in deze regio veel werkzoekenden, maar toch ook veel vacatures die niet ingevuld kunnen worden. Weer een dualisme dat de moeite loont om van naderbij te gaan bekijken. Resoc en VDAB proberen ons hiervoor bij te staan met raad en daad, maar bepaalde overheidsbeslissingen (denk aan verlies Beroepsinschakelingsuitkering) en vele goede voornemens die vaak niet doordringen tot bij de mensen die de begeleidingen voor de werkzoekenden voorzien, maken het er niet eenvoudiger op voor de OCMW’s. We realiseren ons dat vele ‘moeilijk bemiddelbare’ personen nogal gemakkelijk naar ons als OCMW doorgeschoven worden. We verliezen zelfs dan de moed niet en gaan met deze mensen aan de slag. Maar ook daarvoor zijn er bijkomende middelen nodig voor onze arbeidscoachen en waar blijven die?

Bron: Editiepajot, 21 oktober 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *