Stef Witteveen (Uniforce): De arbeidsmarkt hervormt zichzelf wel!

ZZP-Barometer-ExpertartikelStefWitteveen-800x533Nadat er in de tweede helft van 2014 flink wat onrust en onzekerheid was gezaaid door de politiek in zzp-land, staan we intussen voor een tweede periode van onduidelijkheid. Je vraagt je af hoeveel van die fases in Nederland nodig zullen zijn om te komen tot een heldere en moderne aanpak van de problematiek op de arbeidsmarkt. Van gedogen naar de VAR, van de VAR naar de BGL en dan voordat hij is ingevoerd alweer naar de modelovereenkomst.

(…)

De Wet Werk en Zekerheid, het nieuwe ontslagrecht, de Participatiewet en de Wet Aanpak Schijnconstructies zijn door de politiek gepresenteerd als arbeidsmarkthervorming. Dat is een onjuiste voorstelling van zaken. De nieuwe wetgeving lijkt vooralsnog niet te werken of zelfs averechtse effecten te hebben. Uitzendkrachten worden massaal voor 6 maanden in de WW geduwd. Het ontslag wordt ingewikkelder en waarschijnlijk nauwelijks goedkoper en de Belastingdienst heeft het mandaat en de capaciteit niet om te controleren en te handhaven op het gebied van schijnconstructies.

Het is daarom zaak dat de politiek zich realiseert dat ze de arbeidsmarkt helemaal niet kan hervormen. De arbeidsmarkt hervormt zichzelf wel. (…) Concentreer je als politiek niet op het terugdraaien of tegenhouden van ontwikkelingen maar op de belangen die er echt toe doen.

Werk aan de rechtsgelijkheid van mensen ongeacht de specifieke werkvorm waarin ze aan de samenleving bijdragen. Of ze nu uitzendkracht, payroll-kracht, vaste werknemer of zzp’er zijn, de werkvorm zelf is niet het probleem maar de zwakke en ongelijke rechtspositie van sommige categorieën is dat vaak wel. Als nu gewoon iedereen op dezelfde manier een hypotheek kan krijgen en onder dezelfde condities verzekerd is tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Als nu gewoon iedereen participeert in pensioenregelingen en andere vormen van solidariteit, dan maakt het toch niet meer uit in welke meer of minder flexibele werkvorm dit gebeurt?

Indien iedereen bijdraagt aan het sociaal stelsel en in staat is om een pensioen op te bouwen. Indien iedereen op dezelfde wijze een hypotheek kan aanvragen, dan zullen er ook veel minder mensen in armoede vervallen als ze arbeidsongeschikt of werkloos worden of met pensioen gaan.

Bron: ZZP Barometer, 16 juli 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *