Stichting Mara

stichting-mara2Stichting Mara is een katholieke organisatie die samen met vrijwilligers projecten opzet voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Mara wil:
vertrouwen stellen in mensen, zelfvertrouwen en betrouwbaar contact tussen mensen versterken;
aansluiten bij het verlangen naar een goede toekomst voor iedereen en dat verlangen serieus nemen;
mensen met elkaar verbinden, in de wetenschap dat wij – weerbaren én kwetsbaren, zwakken én sterken – elkaar nodig hebben.

Mara werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is en dat ieders menselijke waardigheid gediend is met de inzet voor een gemeenschap waarin het leven waar, goed en mooi kan zijn.
Voor meer informatie zie: www.stichtingmara.nl

platform van 60 organisaties