Tagarchief: Armoede in Nederland

Een andere kijk op Armoede – Tympaan Instituut

13:30-16:30 uur, NWO, Laan van Nieuw Oost-Indië 300 Den Haag

Door de crisis hebben steeds meer mensen schulden of moeite om rond te komen. Zij verliezen hun baan, raken door een scheiding in de problemen of moeten met nog minder rondkomen dan voorheen. En dat in een tijd waarin de overheid flink moet bezuinigingen en er een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt gedaan.
Om hier passend op in te spelen is het belangrijk zicht te hebben op te achterliggende oorzaken en beleving van armoede. Waarom raakt de ene persoon in de problemen en een andere niet? En welke ondersteuning is bij welke hulpvraag het meest effectief?

Wat kunt u verwachten?

  • Een inleiding over armoede als gedifferentieerd verschijnsel door Dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam.
  • Een inleiding over armoede vanuit cliëntenperspectief door Wilma Kuiper, adviseur bij Stimulansz-CliP.
  • Een paneldiscussie voor verdieping van ideeën en uitwisseling van ervaringen.

Voor wie
Ambtenaren (Wmo, jeugd, werk & inkomen), transitiemanagers, medewerkers van cliëntenorganisaties (Wmo-raden, WWB-raden en AO-platforms), zorg- en welzijnsorganisaties, CJG’s, bureaus jeugdzorg, woningcorporaties.

Aanmelden
Zie: http://www.tympaan.nl/kennisbijeenkomst/een-andere-kijk-op-armoede

Documentaire – De rekening van Catelijne

Catelijne, een bijstandsmoeder uit Amsterdam Noord, heeft vijf kinderen en dertigduizend euro schuld. Ze wil afrekenen met haar verleden en droomt ervan om een "normaal gezin" te zijn. Om uit de schulden te komen moet Catelijne nu rondkomen van tachtig euro per week. Maar geldgebrek is niet haar grootste zorg.

Terwijl haar oudste zoon van dertien jeugdgevangenis boven het hoofd hangt, dringt de vraag zich op of zijn broertje van negen dezelfde kant op zal gaan. In observerende scènes, zonder te oordelen, dringt de film hun gezinsleven en hun veel te kleine huis binnen. 

Om 22.59 uur, op Ned. 2.

Kijk hier voor een voorstukje: http://vimeo.com/40299310 

SOC Debat: De toekomst van de zorg en behoud van kwaliteit

De Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) organiseert op vrijdag 25 september van 13.30 – 16.30 een debat over de zorg. 
De voornaamste vragen die deze middag aan de orde komen zijn: 

– Wat gaat er veranderen? en – Welke oplossingen zijn er?

Voor dit debat bent u ben van harte uitgenodigd in het MCH Westeinde Ziekenhuis. Voor meer informatie, zie de bijlage.

Thema-avond: Participatiewet

Dit is een unieke kans om direct, heet van de naald, geinformeerd te worden over wat er te gebeuren staat.
John Kerstens, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, woordvoerder participatiewet voor de PvdA, zal uitleg geven en vragen beantwoorden over de in te voeren Participatiewet.

Graag nodigt de werkgroep politiek van Delen Achter De Duinen u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Aanmeldingen @ henny.vandermost@delenachterdeduinen.nl
Vragen over de Participatiewet die buiten het algemene kader vallen, graag, voor 6 juni e-mailen naar henny.vandermost@delenachterdeduinen.nl

20.00 – 22.00 uur
STEK, Parkstraat 32