Tagarchief: armoedeconferentie

Gemeente overtreedt wet bij schuldhulpverlening

denhaagWie in Den Haag woont en schulden heeft, wordt in de gemeente maar zeer beperkt geholpen; die conclusie kan getrokken worden uit het rapport dat de Haagse Rekenkamer afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd. Naar schatting 26.000 tot 36.000 mensen in onze stad kampen met problematische schulden. Slechts 4000 daarvan, (11-15%) vindt de weg naar de schuldhulpverlening.

Wetsovertreding

De termijn die door de wet is voorgeschreven waarbinnen een cliënt moet worden geholpen, wordt ook ruim overschreden door de gemeente. Officieel zou na de aanmelding aan de balie van Advies en Informatie (A&I), binnen 12 weken een besluit moeten worden genomen over het vervolg van de hulpverlening. De gemeente Den Haag doet daar weken langer over, waardoor mensen in onzekerheid blijven zitten. De rekenkamer, die de uitvoering van het gemeentebeleid onderzoekt, schrijft dat ook bij de preventie van schulden, de Haagse burger niet bij de gemeente hoeft aan te komen. Er zijn nauwelijks cursussen of informatiebronnen waar je als burger met vragen over schulden wordt geholpen. Bovendien zijn er nauwelijks cijfers bekend over het effect van de hulpverlening die wel wordt ingezet en het aantal schuldenvrij blijft.

Armoedeconferentie

De verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh belooft beterschap en heeft bedacht dat er een armoedeconferentie moet komen.

Bron: Den Haag Direct, 12 oktober 2015

http://www.denhaagdirect.nl/gemeente-overtreedt-wet-bij-schuldhulpverlening/

Gemeente organiseert grote armoedeconferentie

den-haagDe gemeente organiseert later dit jaar een armoedeconferentie “om maatschappelijke partners in de regio intensiever te verbinden”, zegt wethouder Rabin Baldewsingh. “Schulden veroorzaken armoede. Voor mensen die in armoede leven is meedoen niet vanzelfsprekend. Schulden belemmeren de maatschappelijke participatie van de schuldenaar en zijn gezin. Dat is niet wenselijk.” Lees verder Gemeente organiseert grote armoedeconferentie