Tagarchief: bijstandsuitkering

Steeds meer jongeren op straat door kostendelersnorm

Zorg__Welzijn_FCGemeenten en opvangcentra hebben de afgelopen maanden het aantal daklozen zien toenemen. Opvallend is de grote groep jongeren die door ouders op straat worden gezet.  Lees verder Steeds meer jongeren op straat door kostendelersnorm

Vreemde constructies gemeentes voor het lenen aan mensen in de bijstand

demonitorWe krijgen meerdere tips dat mensen in de bijstand worden doorverwezen naar de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), ook wel stadsbank genoemd, als zij in geval van nood extra geld nodig hebben. Bij deze instantie kunnen zij een lening afsluiten tegen een flinke rente, soms tot wel 13,7%. Een onwenselijke constructie zo vinden experts: Zo help je mensen in de bijstand alleen maar verder de schulden in. Een conclusie die ook de laatste cijfers van de Vereniging van Kredietbanken lijkt te onderschrijven: het aantal schulden en de omvang van de schulden bij de GKB’s neemt toe.  Lees verder Vreemde constructies gemeentes voor het lenen aan mensen in de bijstand

CBS: Steeds meer kinderen in bijstandsgezin

cbs-logo-nlSinds 2009 groeien steeds meer minderjarige kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. In 2009 was dit 5,2 procent, vorig jaar 6,5 procent (bijna 223 duizend minderjarigen). In de grote steden en in het noorden en zuiden van Nederland wonen relatief veel kinderen in een bijstandsgezin. Ouders van deze kinderen geven vaker dan werkende ouders aan dat ze hun kinderen niet voldoende speelgoed kunnen geven. Dit staat in het Jaarrapport Jeugdmonitor CBS in opdracht van het Ministerie van VWS heeft samengesteld.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 24 november 2015

Armoede in Culemborg groeit

spHet aantal mensen voor wie het nodig is om een bijstandsuitkering aan te vragen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Er wordt ook meer door inwoners een beroep gedaan op bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en andere minimaregelingen. Ook zijn er meer mensen die zijn aangewezen op voedselhulp bij de voedselbank en de voedselgroep. Het college had dit blijkbaar niet zien aankomen. Het gevolg is dat de gemeente verplicht is om tonnen meer dan begroot aan bijstandsuitkeringen en minimaregelingen uit te keren. Het college wil volgend jaar dit soort overschrijdingen voorkomen en terugdringen. Dat gebeurd dus niet door er op basis van de feiten van uit te gaan dat er in 2016 meer geld en ondersteuning nodig zal zijn. In tegendeel: in plaats daarvan wil men minder geld uitgeven door te ontmoedigen dat mensen een uitkering aanvragen. Men wil ook gaan stimuleren om mensen zo ver te krijgen dat zij aankloppen bij ”familie of vrienden”. Lees verder Armoede in Culemborg groeit

De cosmetica van de Participatiewet : Over de schimmige constructies tussen sociale diensten en re-integratiebureaus

joop3Als werkloze ben je sinds de invoering van de Participatiewet extra de pineut. Je baan ging verloren, je WW-periode vloog vruchteloos voorbij. Je solliciteert je een breuk, maar tegenwoordig ben je al gauw te oud, te jong, te ervaren, te onervaren, te etnisch of te vrouw. Daar sta je dan, met lege handen én zakken, aan de poorten van de sociale dienst. Maar niet getreurd: tegenwoordig bestaat er zoiets als een klantmanager en die gaat jou, de klant, helpen bij het vinden van werk.  Lees verder De cosmetica van de Participatiewet : Over de schimmige constructies tussen sociale diensten en re-integratiebureaus

Brandbrief – ‘Door kostendelersnorm verder van huis’

DrukwerkDe samenwerkende cliëntenorganisaties COMO-G4 en Werkplaats MO maken zich ernstig zorgen over de toepassing en desastreuze gevolgen van de invoering van de zogenaamde ‘kostendelersnorm’. Deze wettelijke maatregel zorgt ervoor dat meer mensen –volwassenen, gezinnen en jongeren tot 27 jaar- onder de armoedegrens terecht komen! Mensen met een Bijstandsuitkering die ‘kostendeler’ zijn doordat zij in één huis wonen met andere mensen worden gekort op hun uitkering. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de veelal zeer kwetsbare mensen die hiermee te maken krijgen. Dit bracht het Groot MO/GGz Overleg uit Amsterdam recent in kaart middels een zwartboek , waarin onder meer relevante casuïstiek werd verzameld. Lees verder Brandbrief – ‘Door kostendelersnorm verder van huis’

Amsterdam compenseert inkomensverlies nieuwe bijstandsregels

nosDe gemeente Amsterdam gaat een aantal uitkeringsgerechtigden die door nieuwe regels worden gekort op hun bijstandsuitkering compenseren. De nieuwe regels hebben voor een groep inwoners onbedoelde gevolgen, zegt SP-wethouder Arjan Vliegenthart.
Lees verder Amsterdam compenseert inkomensverlies nieuwe bijstandsregels

Amsterdam ontduikt nieuwe bijstandswet

TrouwLogoDe gemeente Amsterdam gaat een deel van de uitkeringsgerechtigden die te maken krijgen met nieuwe regels voor de bijstand compenseren. Korten op de uitkering als mensen samen een huishouden delen is soms namelijk onmogelijk, constateert Arjan Vliegenthart (SP), wethouder sociale zaken. Ook andere gemeenten ondervinden problemen met de zogeheten kostendelersnorm, zegt hij.
Lees verder Amsterdam ontduikt nieuwe bijstandswet

Lichte stijging van aantal bijstandsgerechtigden

nieuwsdotnlUTRECHT – Per 1 juli 2015 ontvingen 9.644 Utrechters een bijstandsuitkering. Dat zijn er 188 meer dan in het eerste kwartaal. De stijging van 2% laat zich verklaren doordat nog steeds mensen in de bijstand komen als gevolg van baanverlies of einde ww-uitkering. Voorts is er instroom van mensen die eerder in de WSW terecht kwamen of een Wajong uitkering zouden krijgen. Ook meer mensen met een permanente verblijfsstatus kregen een bijstandsuitkering.
Lees verder Lichte stijging van aantal bijstandsgerechtigden

Ondernemen vanuit de bijstand: Groningen start proefproject

z24-lOndernemen als opstapje om uit de bijstand te raken. De gemeente Groningen gaat kijken of het werkt.

“Het blijkt vaak heel lastig om uit een bijstandssituatie te komen. De pilot werkt hopelijk als een stimulans voor mensen om initiatief te nemen en door te zetten. Het is een eerste aanzet om de sociale zekerheid te vernieuwen”, aldus wethouder Sociale Zaken Mattias Gijsbertsen woensdag in een persverklaring. Lees verder Ondernemen vanuit de bijstand: Groningen start proefproject