Tagarchief: economische crisis

Delfland: “Iedereen bewust van water?” Minima: “Ja, met uw nieuwe maatregelen zal het water ons nu echt tot aan onze lippen komen te staan!”

hoogheemraadschapvandelfland_fc

 

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt het coalitieakkoord Iedereen bewust van water. Na de voorspoedig verlopen waterschapverkiezingen van 18 maart 2015 hebben de gekozen partijen VVD, Algemene Waterschapspartij, CDA, Water Natuurlijk en de geborgde categorieën Bedrijven en Ongebouwd een coalitieprogramma voor de periode 2015-2019 opgesteld en verwoord in een akkoord. Dit coalitieakkoord kan rekenen op breed draagvlak in de verenigde vergadering en vertegenwoordigt de diversiteit aan inwoners, bedrijven, agrariërs en instellingen in het meest drukbevolkte deel van Nederland.
De hoge intensiteit van wonen, werken en recreëren in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veelheid aan belangen en ambities die waargemaakt willen worden. Wij kunnen met recht zeggen dat de opgaven van toekomstgericht waterbeheer in ons gebied complex zijn. Dit alles in een gebied dat goeddeels onder de zeespiegel ligt. In dat speelveld is Delfland verantwoordelijk voor het voorkomen van overstromingen, de zorg voor droge voeten, een gezond watersysteem en het zuiveren van huishoudelijk afvalwater.

Wij kunnen het als waterschap niet alleen. Samenwerking is de succesfactor voor een toekomstbestendige leefomgeving. De samenwerking strekt zich uit tot alle lagen van de maatschappij. Inwoners van Delfland zullen meer betrokken worden bij het werk van het waterschap. Met onze medeoverheden is het noodzakelijk samen op te trekken om dit gebied voor onze toekomstige generaties leefbaar te houden. Met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen zoeken wij naar  nieuwe oplossingen om belangen van een ieder zoveel mogelijk te kunnen bedienen. Vanuit de verantwoordelijkheid van onze positie als functionele overheid zorgen wij voor de primaire basisvoorwaarden in dit gebied om “iedereen bewust van water” te laten zijn. In dit coalitieakkoord zijn de voornemens ten aanzien van die opdracht voor de komende vier jaar geformuleerd.  Lees verder Delfland: “Iedereen bewust van water?” Minima: “Ja, met uw nieuwe maatregelen zal het water ons nu echt tot aan onze lippen komen te staan!”

1 op 4 Europeanen riskeert armoede

Een kwart van de Europeanen riskeert in armoede te belanden. Dat cijfer ligt gevoelig hoger dan in 2008, toen de financiële crisis losbarstte. Toch lijkt de kentering ingezet.
 
In de hele Europese Unie – met haar 28 lidstaten – leefden in 2013 122,6 miljoen mensen die in de armoede dreigden te belanden. De cijferaars van het Europese statistische bureau Eurostat maakten dat dinsdag bekend. Het verschil met 2008 – toen de financiële crisis nog maar net losbarstte – is duidelijk. Toen riskeerden nog 'maar' 116,5 miljoen mensen armoede of sociale uitsluiting. 
 
Proportioneel gezien gaat het om 24,5 procent van alle Europeanen, die in 2013 in de armoede dreigen verzeild te geraken. De kentering lijkt evenwel ingezet. In 2012 ging het nog om 24,8 procent van de Europeanen die op de drempel stonden van de armoede of de sociale uitsluiting. Ook in absolute cijfers is  een daling ingezet. In 2012 waren er nog 125 miljoen EU-inwoners die het moeilijk hadden. Dat cijfer viel vorig jaar dus terug naar 122,6 miljoen. 
 

De armoede groeit

Gisteren in een supermarkt had ik bijna Hans G. uit Emmen voor de kar gekregen. Een bijna lege kar. Kreeg gelijk op de sodemieter van hem. Over het feit waarom ik zijn oproepen niet beantwoord. ‘Sterallures Schiphouwer!’; Ach hij weet wel beter.
 
Hans heeft een uitgesproken mening en steekt die niet onder stoelen of banken. Hij lijkt wel een beetje op mij, alleen hem schat ik minstens 110 kilo schoon aan de haak. Waar ik het met een haakje afkan. Hij heeft wel een beetje pech in zijn leven. Zijn baan is door de eurocrisis drie jaar geleden vervallen en zijn tweede vrouw is haar baan kwijt als huishoudelijk hulp, door de draconische bezuinigen op de zorg in Emmen.
 

Armoede in Den Haag toegenomen

Omroep West, over Delen achter de Duinen

De armoede in Den Haag is sterk toegenomen. Dat signaleren veertien Haagse organisaties waaronder de Kessler Stichting, de Voedselbank Haaglanden en het Straatpastoraat.

De organisaties merken dat de afgelopen driekwart jaar steeds meer mensen een beroep op hen doen. Woordvoerder Henk Baars wijt de toegenome armoede aan de stijgende werkloosheid door de economische crisis en aan de bezuinigingen van de gemeente Den Haag.

Op 16 oktober houden de organisaties een manifestatie op het Spuiplein om zo aandacht te vragen voor het probleem.

Zie: http://www.omroepwest.nl/02-10-2012/armoede-den-haag-toegenomen