Tagarchief: gemeenteraad

Inspiratienota 2016 van Delen Achter De Duinen is uit!

delenachterdeduinen_inspiratienota_omslagDen Haag, 24 oktober 2016

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Gemeenteraad van Den Haag,

Ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling, bieden wij U met veel genoegen dit jaar onze vijfde Inspiratienota over armoede in Den Haag aan.

Wij verheugen ons op het feit dat veel van onze suggesties uit eerdere nota’s inmiddels overgenomen zijn door het college. Ook in deze nota vindt U weer signalen waarmee U het armoedebeleid in onze stad verder kunt versterken. Daarnaast zult U vele inspirerende
suggesties vinden die wij graag verder met U willen uitwerken. Lees verder Inspiratienota 2016 van Delen Achter De Duinen is uit!

Stadskanaal geeft armoedebeleid een update

rtv noordDe gemeenteraad van Stadskanaal heeft unaniem ingestemd met een update van het armoedebeleid. Stadskanaal wil de komende jaren meer maatwerk gaan leveren als het aankomt op de minima.
Volgens wethouder Francis Boen (PvdA) had Stadskanaal al ‘een stevig armoedebeleid, maar was die wel aan verbetering onderhevig’.  Lees verder Stadskanaal geeft armoedebeleid een update

Raad Rheden schrikt van klachten over schuldhulpverlening

kroncrv2015DE STEEG – In Rheden komen per jaar 7 tot 8 klachten binnen over schuldhulpverlening. Daarnaast zijn er nog eens 25 informele klachten. Cijfers van voorgaande jaren zijn niet bekend. Verschillende partijen zeiden dinsdag tijdens de informatieavond van de gemeenteraad dat ze zijn geschrokken van deze aantallen. Lees verder Raad Rheden schrikt van klachten over schuldhulpverlening

[Persbericht:] Raad en college Den Haag sturen nog onvoldoende op doelen en risico’s verbonden partijen

rekenkamer_logoHet uitvoeren van gemeentelijke taken kan op verschillende manieren. De gemeente kan het volledig zelf doen, uitbesteden, subsidie verlenen of financieren. Ook kan zij kiezen voor een verregaande vorm van samenwerking met andere overheidsorganisaties en/of private partijen, de zogenaamde verbonden partijen. De Rekenkamer Den Haag deed onderzoek naar deze laatste categorie en constateert dat de raad en het college onvoldoende sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen. De raad heeft zich te veel op afstand geplaatst en geen eigen visie en beleid omtrent verbonden partijen vastgesteld. Het college daarentegen heeft juist moeite om gepaste afstand tot de verbonden partijen te bewaren. Het college leeft in de relatie met verbonden partijen onvoldoende het uitgangspunt van rolscheiding na. In zijn reactie op het rekenkamerrapport geeft het college aan dat het de aanbevelingen van de rekenkamer grotendeels zal overnemen. Lees verder [Persbericht:] Raad en college Den Haag sturen nog onvoldoende op doelen en risico’s verbonden partijen

Armoedebeleid nog beter maken

aaltenWethouder en deel raad begrijpen elkaar niet helemaal

AALTEN – Hoewel alle raadsfracties positief waren over het verruimde armoedebeleid, werd het geen agendapunt dat snel kon worden afgehandeld. Joop Wikkerink van de Progressieve Partij (PP) kwam namelijk met een amendement en twee moties om het beleid ‘nog beter te maken’. “We hebben een goed armoedebeleid, maar daar is wat aan te verbeteren.” Lees verder Armoedebeleid nog beter maken

Minimabeleid Stichtse Vecht onder vuur

rtv-utrecht-logo-150x150STICHTSE VECHT – De gemeentelijke Rekenkamer heeft harde kritiek op het nieuwe minimabeleid van Stichtse Vecht.
De doelstellingen van de maatregelen zijn namelijk niet meetbaar, de doelgroep is niet goed in beeld en wordt ook niet altijd bereikt. Lees verder Minimabeleid Stichtse Vecht onder vuur

Juist mensen activeren in plaats van aan de zijlijn laten staan

vvddenhaagIn het college-akkoord staat dat armoedebeleid activerend is waar het kan en bescherming biedt waar het moet. Dat het beleid effectief en efficiënt moet zijn. En er staat dat beleid dat niet werkt wordt geschrapt. Het is tijd om de daad bij het woord te voegen en met een echt sociaal beleid te komen! Lees verder Juist mensen activeren in plaats van aan de zijlijn laten staan

Kritiek op armoedebeleid gemeente Woensdrecht, 6,5 procent onder armoedegrens: ‘Dit is erg hoog’

bndestemWOENSDRECHT – Het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Woensdrecht is geen garantie dat de armoede de komende jaren in de gemeente afneemt. Dat vindt de Woensdrechtse gemeenteraad. Lees verder Kritiek op armoedebeleid gemeente Woensdrecht, 6,5 procent onder armoedegrens: ‘Dit is erg hoog’

Gemeenteraad steunt visie wethouder Lugthart m.b.t. bestrijding armoede en werkloosheid

lugthartKansen voor jong en oud. Kansen voor Rijswijkse inwoners die in armoede leven en voor inwoners zonder werk. Afgelopen dinsdag heeft wethouder Björn Lugthart (Werk en inkomen) en inkomen) de Rijswijkse gemeenteraad voorgesteld hoe de gemeente wil omgaan met de bestrijding van armoede en het ondersteunen van werkzoekenden bij het vinden van werk. De gemeenteraad heeft hiermee unaniem ingestemd.
Lees verder Gemeenteraad steunt visie wethouder Lugthart m.b.t. bestrijding armoede en werkloosheid