Tagarchief: instroom

CBSHet aandeel  mensen dat vanuit baanverlies in een werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) stroomt en binnen een jaar werk vindt neemt sinds 2010 af. In 2010 was 47 procent binnen een half jaar weer aan het werk zonder WW-uitkering en 63 procent binnen een jaar. In 2012 vond 40 procent na een half jaar weer een baan en 55 procent binnen een jaar. Dat meldt CBS. Lees verder

GEMEENTEN ZOEKEN RANDEN OP VAN BESCHUT WERK

Gemeenten zoeken de randen van de nieuwe Participatiewet op als het gaat om het inrichten van beschut werk. De komst van 30 duizend beschutte werkplekken als alternatief voor de Wet sociale werkvoorziening waar vanaf 1 januari geen mensen meer kunnen instromen, lijkt daarmee zeer onzeker.
 
Geld van rijk
Vanaf volgend jaar stopt de instroom in de Wet sociale werkvoorziening. Voor de allerzwaksten moeten gemeenten beschut werk inrichten. Hiervoor krijgen ze geld van het rijk. Maar niet alle gemeenten gaan de rijksbijdrage op die manier besteden. Tilburg bijvoorbeeld, besloot onlangs tot een ‘Tilburgs alternatief’. In plaats van beschut werk wordt beoogd ‘een sluitende aanpak te bieden voor deze kwetsbare doelgroep’, zo staat te lezen in het raadsvoorstel. Ook in Drechtsteden en Utrecht gaan de plannen meer richting dagbesteding en vrijwilligerswerk dan naar echte banen. Cedris-voorzitter Job Cohen kent de geluiden in het land. ‘In veel gemeenten speelt de discussie.