Tagarchief: kritiek

Gemeente overtreedt wet bij schuldhulpverlening

denhaagWie in Den Haag woont en schulden heeft, wordt in de gemeente maar zeer beperkt geholpen; die conclusie kan getrokken worden uit het rapport dat de Haagse Rekenkamer afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd. Naar schatting 26.000 tot 36.000 mensen in onze stad kampen met problematische schulden. Slechts 4000 daarvan, (11-15%) vindt de weg naar de schuldhulpverlening.

Wetsovertreding

De termijn die door de wet is voorgeschreven waarbinnen een cliënt moet worden geholpen, wordt ook ruim overschreden door de gemeente. Officieel zou na de aanmelding aan de balie van Advies en Informatie (A&I), binnen 12 weken een besluit moeten worden genomen over het vervolg van de hulpverlening. De gemeente Den Haag doet daar weken langer over, waardoor mensen in onzekerheid blijven zitten. De rekenkamer, die de uitvoering van het gemeentebeleid onderzoekt, schrijft dat ook bij de preventie van schulden, de Haagse burger niet bij de gemeente hoeft aan te komen. Er zijn nauwelijks cursussen of informatiebronnen waar je als burger met vragen over schulden wordt geholpen. Bovendien zijn er nauwelijks cijfers bekend over het effect van de hulpverlening die wel wordt ingezet en het aantal schuldenvrij blijft.

Armoedeconferentie

De verantwoordelijk wethouder Rabin Baldewsingh belooft beterschap en heeft bedacht dat er een armoedeconferentie moet komen.

Bron: Den Haag Direct, 12 oktober 2015

http://www.denhaagdirect.nl/gemeente-overtreedt-wet-bij-schuldhulpverlening/

Gemeente organiseert grote armoedeconferentie

den-haagDe gemeente organiseert later dit jaar een armoedeconferentie “om maatschappelijke partners in de regio intensiever te verbinden”, zegt wethouder Rabin Baldewsingh. “Schulden veroorzaken armoede. Voor mensen die in armoede leven is meedoen niet vanzelfsprekend. Schulden belemmeren de maatschappelijke participatie van de schuldenaar en zijn gezin. Dat is niet wenselijk.” Lees verder Gemeente organiseert grote armoedeconferentie

Rapport over schuldhulpverlening: “Gemeente houdt zich niet aan de wet”

mosIn een vrijdag verschenen rapport over de Schuldhulpverlening in Den Haag wordt keihard geoordeeld over het door de gemeente gevoerde beleid. Aan preventie wordt nauwelijks iets gedaan, er is geen beleid voor het vroeg signaleren van mensen met schulden en nazorg is er in het geheel niet. De belangrijkste conclusies zijn dat het beleid geen instrumenten heeft om te sturen, van effectiviteit is geen sprake en de gemeente houdt zich volgens de Rekenkamer niet aan de wet. Lees verder Rapport over schuldhulpverlening: “Gemeente houdt zich niet aan de wet”

‘Gemeente Den Haag doet te weinig aan schuldhulpverlening’

den-haagInwoners van Den Haag die diep in de schulden zitten, krijgen te weinig hulp van hun gemeente. De gemeente doet niet genoeg aan schuldhulpverlening, vindt de plaatselijke rekenkamer. Lees verder ‘Gemeente Den Haag doet te weinig aan schuldhulpverlening’