Tagarchief: overheidsinstantie

Wanbetaling zorgverzekeringspremie

SVWanneer u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt, dan stuurt uw zorgverzekeraar u eerst betalingsherinneringen. Als u zes maanden uw ziektekostenpremie niet betaalt, dan meldt de zorgverzekeraar u aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). Het Zorginstituut houdt de premie dan in op uw uitkering. Lees verder Wanbetaling zorgverzekeringspremie

Delfland: “Iedereen bewust van water?” Minima: “Ja, met uw nieuwe maatregelen zal het water ons nu echt tot aan onze lippen komen te staan!”

hoogheemraadschapvandelfland_fc

 

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt het coalitieakkoord Iedereen bewust van water. Na de voorspoedig verlopen waterschapverkiezingen van 18 maart 2015 hebben de gekozen partijen VVD, Algemene Waterschapspartij, CDA, Water Natuurlijk en de geborgde categorieën Bedrijven en Ongebouwd een coalitieprogramma voor de periode 2015-2019 opgesteld en verwoord in een akkoord. Dit coalitieakkoord kan rekenen op breed draagvlak in de verenigde vergadering en vertegenwoordigt de diversiteit aan inwoners, bedrijven, agrariërs en instellingen in het meest drukbevolkte deel van Nederland.
De hoge intensiteit van wonen, werken en recreëren in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veelheid aan belangen en ambities die waargemaakt willen worden. Wij kunnen met recht zeggen dat de opgaven van toekomstgericht waterbeheer in ons gebied complex zijn. Dit alles in een gebied dat goeddeels onder de zeespiegel ligt. In dat speelveld is Delfland verantwoordelijk voor het voorkomen van overstromingen, de zorg voor droge voeten, een gezond watersysteem en het zuiveren van huishoudelijk afvalwater.

Wij kunnen het als waterschap niet alleen. Samenwerking is de succesfactor voor een toekomstbestendige leefomgeving. De samenwerking strekt zich uit tot alle lagen van de maatschappij. Inwoners van Delfland zullen meer betrokken worden bij het werk van het waterschap. Met onze medeoverheden is het noodzakelijk samen op te trekken om dit gebied voor onze toekomstige generaties leefbaar te houden. Met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen zoeken wij naar  nieuwe oplossingen om belangen van een ieder zoveel mogelijk te kunnen bedienen. Vanuit de verantwoordelijkheid van onze positie als functionele overheid zorgen wij voor de primaire basisvoorwaarden in dit gebied om “iedereen bewust van water” te laten zijn. In dit coalitieakkoord zijn de voornemens ten aanzien van die opdracht voor de komende vier jaar geformuleerd.  Lees verder Delfland: “Iedereen bewust van water?” Minima: “Ja, met uw nieuwe maatregelen zal het water ons nu echt tot aan onze lippen komen te staan!”