Tagarchief: politiek

ChristenUnie voor kinderen in armoede

Al in 2013 vroeg de ChristenUnie aandacht voor kinderen in armoede. In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie was dit een belangrijk speerpunt in de campagne. Nu is in de plannen van B&W voor in de komende begroting een zgn. kindpakket opgenomen. Kinderen in Hoogeveen met een sociale- en leerachterstand krijgen de komende jaren steun van de gemeente. Het gaat om kinderen van ouders, die zelf te maken hebben met armoede en achterstandssituaties. Vooral daar waar sprake is van overerving van armoede in gezinnen, kan dit achterstand doorbreken voor kinderen.
 

Mars tegen de armoede in Rotterdam

Het nieuwe college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA gaat bijna 20 miljoen bezuinigen op het armoedebeleid. Allerlei vaste toeslagen voor minima verdwijnen. […]
 
In Rotterdam leeft een kwart van de kinderen in armoede. Vele Rotterdamse gezinnen leven van 40 euro per week. In Rotterdam zijn nu al vijf verschillende voedselbanken. We zijn op weg naar 15 procent werkloze Rotterdammers. Een kwart van de jongeren in Rotterdam zit al zonder baan. [SP Rotterdam]
 
Ook hier weer het technocratisch beleid waar de cijfers belangrijker zijn dan de mensen. 
 

D66 & PvdA: ‘Werk moet lonen’

AMSTELVEEN – De fracties van D66 en de PvdA hebben het Amstelveense college van B&W aangespoord om werk te maken van het voorkomen van een inkomensval nadat mensen in de bijstand weer een baan weten te vinden. Aanleiding voor het verzoek zijn berichten van verschillende nationale media en een publicatie van het Ministerie van SZW, waarin naar voren komt dat Amstelveense sociale regelingen belemmerend kunnen zijn voor mensen die weer aan het werk willen. In het kader van ‘werk moet lonen’ zien beide fracties dit als een onwenselijke ontwikkeling.

Bron: Dichtbij: Amstelland, 06 oktober 2014