Tagarchief: regering

Als je de zorgpremie niet kunt betalen

limburgerSteeds meer Nederlanders betalen de premie van hun zorgverzekering niet. Onverstandig, bij een fikse betalingsachterstand betaal je een hogere premie. Vijf vragen over premieachterstand. Lees verder Als je de zorgpremie niet kunt betalen

Arbeidsmarktbeleid: stop met het bieden van eenheidsworst

lcrHet aantal langdurig werklozen stijgt. Vooral ouderen, middelbaar opgeleiden en niet-westerse allochtonen zijn vaker langer dan een jaar werkloos. Bij jeugdwerkloosheid is het aandeel niet-westerse allochtonen groot en verder laat ook de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te wensen over. De LCR constateert dat de aanpak van de regering ernstig te wensen overlaat en pleit voor minder eenheidsworst en meer maatwerk. Inmiddels is aan de Tweede Kamer gevraagd om tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid van 7 oktober hier aandacht aan te besteden.

Geen daadkracht

Als het gaat om verschillende groepen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt dan zijn er even zovele instrumenten om hun werkloosheid te bestrijden. Actieplan 50pluswerkt doet alles behalve werken. De aanpak voor de onderkant van de arbeidsmarkt 2025 laat zien dat er verdringing plaatsvindt: lager opgeleiden worden overlopen door middelbaar opgeleiden. Dit wordt in de toekomst nog erger. De doelstelling ‘een leven lang leren’ is leuk, maar het ontbreekt aan daadkracht.

Diversiteit

Bij het Actieplan arbeidsdiscriminatie moet veel meer werk worden gemaakt van het stimuleren van diversiteit en het wegnemen van vooroordelen. De LCR vraagt zich af of de overheid wel het goede voorbeeld geeft. Als het gaat om de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking dan is er helemaal verwarring. Door het behalen van de doelstelling voor de baanafspraak worden andere mensen weer verdrongen. De totale arbeidsparticipatie van mensen met een beperking moet worden bevorderd.

Klik voor: brief LCR over arbeidsmarktbeleid aan de Tweede Kamer

Bron: Landelijke Cliëntenraad, 6 oktober 2015

Nieuwe PVDA-studie :: Terwijl armoede stijgt deelt overheid 6,5 miljard fiscale cadeaus uit aan 50 multinationals

politics“Onze regering speelt lollypopland voor diegenen die het niet nodig hebben”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens die de nieuwe studie uitbracht over de fiscale kortingen die de grote Belgische en buitenlandse vermogens krijgen via de achterpoortjes van de vennootschapsbelasting. Het is de zesde keer dat de studiedienst van de linkse partij het fiscale ontwijkingsrapport uitbrengt. Lees verder Nieuwe PVDA-studie :: Terwijl armoede stijgt deelt overheid 6,5 miljard fiscale cadeaus uit aan 50 multinationals

Waalse regering gooit 50 maatregelen in strijd tegen armoede

De StandaardDe Waalse regering heeft donderdag zijn eerste armoedebestrijdingsplan (Plan de lutte contre la pauvreté, PLCP) goedgekeurd. Het plan bevat 50 maatregelen die de ‘materiële deprivatie’ van de meest kwetsbaren in de samenleving moeten helpen terugdringen. Dat materiële gebrek is volgens de Waalse regering ook een betere indicator dan het armoedepercentage. Lees verder Waalse regering gooit 50 maatregelen in strijd tegen armoede

ARMOEDE IN NEDERLAND

armoedejarendertigHoe lang nog zal den Nederlandse burger door zijn leugenachtig corrupte regering worden verloochend? Het lijkt alsof wij worden uitgespuwd. Ons bestaan wordt gewoonweg ontkend. Over niet één enkel onderwerp nog worden wij geraadpleegd. Wij zijn alleen nog goed genoeg om den staatskas te vullen waarmee aartsluie parasieten van een gerieflijk leven worden voorzien. Weldra zal de bodem daarvan zichtbaar zijn. En dan is het uit met de pret. Onze regering blinkt uit door onverstand. Maar, let wel, lezer van deze recalcitrante site van E.J. Bron, tal van Nederlandse burgers begeven zich vandaag de dag met hongerige magen naar den dagelijkse arbeid en gaan gebukt onder hoge belastingdruk, verkeren op de rand van nooddruftigheid en zijn nog slechts enkele schreden verwijderd van bedelnap en voedselbank.
Lees verder ARMOEDE IN NEDERLAND

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

vlaamse_overheidIn het regeerakkoord ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan’ lezen we dat deze Vlaamse Regering haar verantwoordelijkheid inzake armoedebestrijding zal blijven opnemen. De Vlaamse Regering wil het mogelijk maken dat mensen zelfredzaam kunnen worden en ingaan tegen mechanismen die armoede veroorzaken en in stand houden.

Op 3 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Homans, haar goedkeuring gegeven aan het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Het actieplan kwam op participatieve wijze tot stand. Het plan mag niet gezien worden als een statisch document, maar als een dynamisch instrument om de armoede in Vlaanderen te bestrijden. Lees verder Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

Technische informatie over de publicatie Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting; Brief regering; Vereenvoudiging beslagvrije voet en Kabinetsreactie op het preadvies ‘Naar een nieuwe beslagvrije voet’

kamerstukDeze publicatie zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen. Tot die tijd kunt u de onopgemaakte versie van de publicatie al wel als pdf downloaden.

Deze publicatie is op 30 juni 2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Brief regering en heeft als identifier “kst-539266”.

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Bron: Kamerstuk / Tweede Kamer der Staten-Generaal, 30 juni 2015

ROEMER: ‘[MINISTER] ASSCHER MOET BELOFTE NAKOMEN EN ARMOEDE AANPAKKEN’

De regering moet niet langer wegkijken maar in actie komen om de armoede in Nederland aan te pakken. Dat zegt Emile Roemer in reactie op het bericht dat 2,5 miljoen Nederlanders, waarvan 604.000 kinderen, onder de armoedegrens leven. 'Asscher beloofde na zijn aantreden kinderarmoede aan te gaan pakken. We zijn nu twee jaar verder en de problemen zijn alleen maar toegenomen. Asscher moet zijn beloftes nakomen en stoppen met de verarmingspolitiek van dit kabinet en kiezen voor eerlijk delen,' aldus Roemer.