Tagarchief: Successen

Door DADD behaalde successen.

Linda Voortman bij DADD

Op maandag 20 januari organiseerde de werkgroep politiek, van Delen achter de Duinen, een thema-avond over de 'Participatiewet en WWB'.
Gastspreker op deze avond was Linda Voortman, lid van de tweede Kamer der Staten Generaal voor Groen Links.

De avond was druk bezocht door geïnteresseerden van verschillende maatschappelijk organisaties en door ervaringsdeskundigen.

Linda Voortman trapt de avond af door de contouren en details, zover bekend, van de participatiewet en WWB te schetsen. Aansluitend is er ruim gelegenheid om de vele vragen die in de zaal leven te beantwoorden en voor de geanimeerde discussie over de gevolgen van deze wetten voor groepen en individuen. 

Foto: Gerard van der Zandt

 

DADD Inspiratienota 2013

Voor de tweede keer biedt Delen achter de Duinen de Wethouders van Den Haag, ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling, een “Inspiratienota” aan over armoede in Den Haag. Met het aanbieden van deze "Inspiratienota 2013" geven wij aan dat er reden is tot zorg. Alle deelnemende organisaties maken zich zorgen over de toenemende problematiek rond armoede in Den Haag en hopen dat de gemeente met deze suggesties en signalen het armoedebeleid in onze stad verder zal versterken. 

Zie de bijlage voor de inpiratienota.

DADD organiseert drie Armoede Analyse bijeenkomsten

Armoede Analyse

Om de juiste inschattingen en analyses te kunnen maken, is het van belang om goed inzicht te verkrijgen over de verschillende invalshoeken rond armoede. Daarom is er een werkgroep aan de slag gegaan om de verschillende aspecten van armoede tegen het licht te houden. De volgende thema’s zijn gedurende 3 bijeenkomsten aan de orde gesteld: historische, politieke, sociale en culturele, economische en geografische aspecten.

Per bijeenkomst waren steeds circa 12 mensen van verschillende organisaties aanwezig, waarmee door middel van brainstormsessies werd getracht om een aspect uitgebreid te belichten. Aan het eind van elke bijeenkomst werden een aantal punten uitgeselecteerd, die mogelijkerwijs een aanleiding voor “Delen achter de Duinen” zouden kunnen vormen om een themabijeenkomst rond te organiseren of actie op te ondernemen.

Voorbeelden van mogelijke discussiebijeenkomsten zijn :

  •  De bestaande woningcoöperaties voldoen niet meer. Er zijn nieuwe vormen nodig.
  • Wat betekent het voor de samenleving als je de mens i.p.v. het geld centraal zet?

Voorbeelden van mogelijke actiepunten zijn:

  • Bewerkstelligen dat lege kantoren kunnen worden gebruikt voor initiatieven rond zelfbeheer van of woonvormen voor de minima;
  • Braakliggende terreinen gebruiken voor de verbouw van voedsel voor bijvoorbeeld de voedselban

Meer informatie over deze bijeenkomsten? Neem contact op met Anita Schwab: a.schwab@leergelddenhaag.nl