Tagarchief: waterschapsbelasting

Afschaffing kwijtschelding tarieven Hoogheemraadschap: Interview met Henny van der Most

discusza 05-mrt-2016: 11:00-12:00 Haaglanden Actueel
Presentatie:Joop Schouten
Energiebeurs met Heleen Weening, Wandelen Internationale Vrouwendag met Maurits Burgers, Afschaffing kwijtschelding tarieven Hoogheemraadschap met Hennie van der Most, Kartini prijs met Wai kin Chung

Klik op de volgende link naar het interview.

Start van het interview: 33:28.

Bron: RTV DISCUS, 5 maart 2016

Grote onrust onder minima naar aanleiding van de aanslagen Hoogheemraadschap Delfland

den haag fmOnder Haagse minima is grote onrust ontstaan door de hogere aanslagen van het Hoogheemraadschap Delfland. Dat zegt Henny van der Most van de actiegroep Delen Achter De Duinen. “Mensen schrikken zich een ongeluk.” Lees verder Grote onrust onder minima naar aanleiding van de aanslagen Hoogheemraadschap Delfland

Grote onrust onder minima naar aanleiding van de aanslagen Hoogheemraadschap Delfland

////////// //////                   PERSBERICHT                       ////////////////

Minima die dit jaar voor het eerst geconfronteerd worden met een aanslag van het Hoogheemraadschap Delfland schrikken zich een ongeluk. Sinds januari is het Hoogheemraadschap Delfland begonnen met de inning van de Waterschapsbelasting 2016. Wat nieuw is, is dat de kwijtschelding voor minima deels vervallen is. Delen Achter De Duinen is al eerder in het geweer gekomen tegen deze afschaffing van de kwijtschelding voor minima, het Hoogheemraadschap Delfland heeft naar aanleiding hiervan beloofd de inning, die in 2 fases wordt ingevoerd, een zachte landing te laten maken. Hiervan lijkt echter geen sprake. Lees verder Grote onrust onder minima naar aanleiding van de aanslagen Hoogheemraadschap Delfland

PvdA vraagt hulp aan andere partijen in strijd tegen Hoogheemraadschap Delfland

hoogheemraadschapvandelfland_fcDe PvdA in de Haagse gemeenteraad vraagt hulp aan de andere politieke partijen in hun strijd tegen het Hoogheemraadschap Delfland. Die wil de kwijtscheldingsregeling voor bijstandsgerechtigden afschaffen. Arme gezinnen moeten daardoor 283 euro meer gaan betalen. Lees verder PvdA vraagt hulp aan andere partijen in strijd tegen Hoogheemraadschap Delfland

Wethouder Baldewsingh boos op Hoogheemraadschap Delfland

hoogheemraadschapvandelfland_fcWethouder Rabin Baldewsingh van Sociale Zaken is woedend op het Hoogheemraadschap van Delfland omdat zij de kwijtschelding voor minima wil opheffen. De gemeente Den Haag overweegt juridische stappen om dit besluit tegen te houden. Lees verder Wethouder Baldewsingh boos op Hoogheemraadschap Delfland

Delfland: “Iedereen bewust van water?” Minima: “Ja, met uw nieuwe maatregelen zal het water ons nu echt tot aan onze lippen komen te staan!”

hoogheemraadschapvandelfland_fc

 

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt het coalitieakkoord Iedereen bewust van water. Na de voorspoedig verlopen waterschapverkiezingen van 18 maart 2015 hebben de gekozen partijen VVD, Algemene Waterschapspartij, CDA, Water Natuurlijk en de geborgde categorieën Bedrijven en Ongebouwd een coalitieprogramma voor de periode 2015-2019 opgesteld en verwoord in een akkoord. Dit coalitieakkoord kan rekenen op breed draagvlak in de verenigde vergadering en vertegenwoordigt de diversiteit aan inwoners, bedrijven, agrariërs en instellingen in het meest drukbevolkte deel van Nederland.
De hoge intensiteit van wonen, werken en recreëren in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veelheid aan belangen en ambities die waargemaakt willen worden. Wij kunnen met recht zeggen dat de opgaven van toekomstgericht waterbeheer in ons gebied complex zijn. Dit alles in een gebied dat goeddeels onder de zeespiegel ligt. In dat speelveld is Delfland verantwoordelijk voor het voorkomen van overstromingen, de zorg voor droge voeten, een gezond watersysteem en het zuiveren van huishoudelijk afvalwater.

Wij kunnen het als waterschap niet alleen. Samenwerking is de succesfactor voor een toekomstbestendige leefomgeving. De samenwerking strekt zich uit tot alle lagen van de maatschappij. Inwoners van Delfland zullen meer betrokken worden bij het werk van het waterschap. Met onze medeoverheden is het noodzakelijk samen op te trekken om dit gebied voor onze toekomstige generaties leefbaar te houden. Met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen zoeken wij naar  nieuwe oplossingen om belangen van een ieder zoveel mogelijk te kunnen bedienen. Vanuit de verantwoordelijkheid van onze positie als functionele overheid zorgen wij voor de primaire basisvoorwaarden in dit gebied om “iedereen bewust van water” te laten zijn. In dit coalitieakkoord zijn de voornemens ten aanzien van die opdracht voor de komende vier jaar geformuleerd.  Lees verder Delfland: “Iedereen bewust van water?” Minima: “Ja, met uw nieuwe maatregelen zal het water ons nu echt tot aan onze lippen komen te staan!”

Delfland schaft kwijtschelding waterschapsbelasting af; minima betalen 300 euro vanaf 2017

hoogheemraadschapvandelflandDELFT – Het Hoogheemraadschap Delfland gaat in 2017 de kwijtschelding voor mensen met een minimum inkomen voor de waterschapsbelasting afschaffen. Een gezin op bijstandsniveau moet dan 300 euro per jaar gaan betalen voor de zuivering van afvalwater.  Lees verder Delfland schaft kwijtschelding waterschapsbelasting af; minima betalen 300 euro vanaf 2017

Regio boos: waterschap pakt de allerarmsten

ad_logoBijstandsgezinnen zijn binnenkort honderden euro’s kwijt aan waterschapsbelasting. Dat heeft het nieuwe bestuur van Delfland bepaald. Den Haag en andere regiogemeenten zijn onthutst. Ze willen dat de maatregel wordt herzien: ‘Mensen raken zo in de schulden.’ Lees verder Regio boos: waterschap pakt de allerarmsten