Tagarchief: werkgelegenheid

We gaan niets nieuws leren van experimenten met basisinkomen

elsevier_logoOok Utrecht start een experiment met een uitkering zonder voorwaarden of tegenprestatie die ontvangers houden als ze werk krijgen. Het zijn verspilde euro’s.  Lees verder We gaan niets nieuws leren van experimenten met basisinkomen

Kaderbrief: Armoede, Wijken, gezinnen & verenigingsleven en Werkgelegenheid

cda

 

Als we nu denken wat wij al dachten,

doen wij wat we al deden….

dan krijgen we wat we al hadden….

Maastricht bevindt zich op dit moment in een belangrijke fase in haar geschiedenis.

Met name een aantal thema’s springen er voor wat het CDA betreft uit:

  1. De 3 D’s;
  2. Armoede;
  3. Wijken, gezinnen en verenigingsleven;

Hoe realiseer je…….…. dat onze stad kan doorgroeien en iedereen mee mag doen?

  • Door de juiste randvoorwaarden te scheppen;
  • Door een goede visie op lange termijn te ontwikkelen;
  • Duurzame contacten.

Ik wil u graag per punt meenemen. Lees verder Kaderbrief: Armoede, Wijken, gezinnen & verenigingsleven en Werkgelegenheid

Promovendus: Tegenprestatie helpt niet bij re-integratie

De tegenprestatie in de Participatiewet is niet bedoeld om werk te vinden, en dat lukt dan ook niet.
 
Dat stelt promovendus Thomas Kampen. Uiteraard zouden gemeenten graag zien dat mensen met een bijstandsuitkering aan het werk gaan, onder meer door het opdoen van routine als vrijwilliger, maar dat lijkt niet het geval.
 
Plichten en eigen verantwoordelijkheid van de burger staan centraal in de transitie naar de participatiesamenleving, die de overheid heeft ingezet. Het beleid is om mensen met 'een afstand van de arbeidsmarkt' verplicht te laten deelnemen aan vrijwilligerswerk. Dat zou hun employability vergroten en hen eerder een betaalde baan opleveren. Niet dus, is de conclusie van Thomas Kampen, die onderzoek deed onder bijstandontvangers. "De positieve aspecten van vrijwilligerswerk vergroten zelfs de afstand tot de arbeidsmarkt."
 

‘Inspiratienota 2014’ van Delen Achter De Duinen (DADD) aangeboden aan de Gemeenteraad van Den Haag!

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Gemeenteraad van Den Haag,
Voor de derde keer wil ons platform u ter gelegenheid van de begrotingsbehandeling een “Inspiratienota” aanbieden over armoede in Den Haag. Zoals U zult bemerken hebben wij dit jaar vele zorgpunten uit onze vorige nota herhaald. Helaas is het noodzakelijk gebleken omdat vele zorgpunten zich nog niet opgelost hebben.
Alle deelnemende organisaties maken zich zorgen over de toenemende problematiek rond armoede in Den Haag en hopen dat u met deze suggesties en signalen het armoedebeleid in onze stad verder zult versterken.
Het bijzondere van deze nota is, dat het signalen zijn uit de praktijk van een 45- tal organisaties, die allen te maken hebben met mensen die het in onze samenleving minder getroffen hebben. Het zijn signalen over waar het in de praktijk nog niet goed loopt, waar mensen dubbel getroffen worden doordat regelingen niet op elkaar aansluiten of waar nieuwe doelgroepen nog niet in beeld zijn. Het zijn ook suggesties voor verbetering omdat wij graag met u mee denken en onze ervaring ter beschikking willen stellen.
Alle deelnemende organisaties aan Delen Achter de Duinen vertegenwoordigen andere aspecten van de Haagse samenleving en houden zich met hun eigen specifieke invalshoek m.b.t. armoede bezig. Met een diversiteit in standpunten onderschrijven ze afzonderlijk een deelbelang en samen een overkoepelend belang. Het merendeel van de deelnemende organisaties en stichtingen heeft suggesties aangedragen. Evenals in de vorige inspiratienota waren de aangedragen suggesties zeer divers. Soms overlappen de suggesties elkaar en soms belichten ze andere aspecten. Derhalve zijn sommige onderwerpen hierdoor oververtegenwoordigd en anderen op hun beurt minder sterk vertegenwoordigd. De hoeveelheid tekst staat los van het belang dat deze onderdelen hebben ten opzichte van elkaar of binnen de armoedeproblematiek.
De volgende onderwerpen komen in deze nota aan bod: Decentralisaties, Kinderen, Schulden, Dakloosheid, Werkgelegenheid, Werken aan Maatwerk, Communicatie, Hulp en Bijstand vanuit particuliere organisaties en Perverse Prikkels binnen het hulpverleningssysteem. Wij wensen u veel succes en constructieve discussies toe in het college, zowel in de raadscommissie en raadsvergaderingen als  in uw respectievelijke fracties. Wij verwachten van u positieve bijdragen aan een beter beleid.
Met vriendelijke groet,
Namens Delen Achter de Duinen
Henny van der Most,  Yvonne-louise Beyerling,  Henk Baars,  Chita Doekharan, Pieter Schultz en   Jeannine Molier .