‘Vier op vijf mensen in de bijstand geen kans op baan’

zorg+welzijnEr is een Deltaplan nodig om mensen uit de bijstand te halen, vooral voor de langdurig bijstandsgerechtigden. Aldus de brancheorganisatie van arbodiensten en re-integratiebedrijven OVAL. Ruim 140.000 mensen zitten langer dan 5 jaar in de bijstand.

Als er geen Deltaplan komt voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, dan zal vier van de vijf bijstandsgerechtigden achter de spreekwoordelijke geraniums komen te zitten. Risico’s lopen vooral  jongeren die vroeger in de Wajong zaten, mensen uit de sociale werkvoorziening en werklozen zonder WW-uitkering. ‘Gemeenten krijgen op dit moment onvoldoende financiële middelen, waardoor zij zich vooral richten op de ‘beste’ 10 – 15 procent van de bijstandsgerechtigden.’

Analyse

Dat constateert OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten en bedrijven die bezig zijn met integratie en loopbaanbegeleiding.

(…)

Armoede

Volgens de brancheorganisatie wordt meer dan 80 procent van de bijstandsgerechtigden niet meer geholpen met loopbaantrajecten en subsidies. De gevolgen voor deze groep zijn groot, aldus OVAL: eenzaamheid, verslechterde gezondheid, armoede, risico op criminaliteit en veel persoonlijk leed. OVAL roept de overheid en gemeenten op tot een Deltaplan: ‘Meer geld en middelen besteden aan langdurig bijstandsgerechtigden. Om te voorkomen dat ze in een uitzichtloze situatie terecht komen.’

Bron: Zorg + Welzijn, 5 februari 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *