Wageningen zet nog meer in op armoedebestrijding

edewageningenHet college van burgemeester en wethouders doet de gemeenteraad voorstellen om de armoede in Wageningen verder te bestrijden.

Zo stelt het college voor om de inkomensgrens op voor de minimaregelingen waar mogelijk gelijk te trekken op 130% van de bijstandsnorm. Daarnaast wil het college op jaarbasis € 15.000,- beschikbaar stellen om particulieren initiatieven, zoals de voedselbank, kledingbank en speelgoedbank te ondersteunen. De gemeenteraad behandelt dit voorstel naar verwachting op 30 november.

Wethouder Lara de Brito: “Armoede is een steeds serieuzer probleem in Nederland, steeds meer kinderen groeien op in armoede. Door een opstapeling van rijksbezuinigingen is het voor een grote groep mensen steeds moeilijker om rond te komen. Wageningen kent al een ruimhartig sociaal beleid, door de stijgende armoede willen we onze armoedebestrijding waar mogelijk nog verder verbeteren. We vinden het belangrijk dat mensen niet in armoede hoeven te leven en daar hebben wij geld voor over.”

Vooruitlopend op nieuw sociaal beleid

Het komende jaar stelt de gemeente een nieuw sociaal beleid op samen met de stad.

Bron: Online Ede Wageningen.nl, 6 november 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *