Wanbetaling zorgverzekeringspremie

SVWanneer u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt, dan stuurt uw zorgverzekeraar u eerst betalingsherinneringen. Als u zes maanden uw ziektekostenpremie niet betaalt, dan meldt de zorgverzekeraar u aan als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland (ZIN). Het Zorginstituut houdt de premie dan in op uw uitkering.

U blijft wel verzekerd voor de basisverzekering bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal wel uw aanvullende ziektekostenverzekering beëindigen. Verder ontvangt u uw zorgtoeslag niet meer zelf. Met uw zorgtoeslag wordt de premie aan het Zorginstituut betaald.

Bij wanbetaling heeft u een hogere premie zorgverzekering

Wanneer u staat geregistreerd als wanbetaler bij het Zorginstituut Nederland, dan betaalt u een hogere premie. De hoogte van deze bestuursrechtelijke premie bedraagt 130% van de standaard ziektekosten premie. Ook voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau.

De gemeente of uw uitkeringsinstantie zoals het UWV of de SVB houdt de premie in op uw uitkering. Dit bedrag wordt maandelijks ingehouden op uw uitkering en overgemaakt aan het Zorginstituut Nederland.

Dit heet wettelijk ‘inning van premie door broninhouding door het Zorginstituut

Nederland’. Broninhouding betekent dat de gemeente of uw uitkeringsinstantie wettelijk verplicht is om de premie maandelijks in te houden op de uitkering van de wanbetaler en over te maken aan het Zorginstituut Nederland (ZIN).
Als deze broninhouding door het ZIN niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat u geen uitkering ontvangt, dan draagt het Zorginstituut Nederland de incasso van de maandelijkse premie over aan het CJIB. Het CJIB zal u dan daarvoor een acceptgiro sturen. Indien u als wanbetaler deze maandtermijn niet voor de vervaldatum van de acceptgiro betaalt, dan krijgt u van het CJIB een herinnering. Als u dan nog niet betaalt, dan schakelt het CJIB een gerechtsdeurwaarder in. De deurwaarderskosten zijn voor rekening van u als wanbetaler.

Geen aflossing schuld aan uw zorgverzekeraar

Door de inhouding van de maandelijkse zorgverzekeringspremie met 30% opslag op uw uitkering (de bestuursrechtelijke premie) door het Zorginstituut Nederland betaalt u niet de achterstallige schuld aan uw zorgverzekeraar niet af. U moet dit daarnaast zelf afbetalen aan uw ziektekostenverzekeraar.

 Stopzetting inhouding door Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland stopt pas met de maandelijkse inhouding op uw uitkering van de bestuursrechtelijke premie, wanneer uw zorgverzekeraar aan het Zorginstituut doorgeeft dat uw geen schuld meer heeft aan uw zorgverzekeraar. Of als u een regeling voor schuldhulpverlening heeft getroffen.

Alsdan zal het Zorginstituut de gemeente of uw uitkeringsinstantie zoals het UWV of de SVB vragen om de inhouding of betaling van de bestuursrechtelijke premie te stoppen. Er wordt dan maandelijks geen premie meer ingehouden op uw uitkering door de gemeente of uw uitkeringsinstantie.

Inkomen beneden beslagvrije voet door inhouding Zorginstituut Nederland

Wanneer uw maandelijks inkomen ten gevolge van beslaglegging door het CJIB of door inhouding door het Zorginstituut van de bestuursrechtelijke premie komt te liggen beneden de voor u geldende wettelijke beslagvrije voet, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de vrijwilligers van Sociaal Verhaal.

Een ieder in Nederland heeft recht op een inkomen om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Zodra uw periodiek inkomen ten gevolge van inhouding door het Zorginstituut (ZIN) of door beslaglegging door het CJIB onder het bestaansminimum ligt, dan is dit in strijd met de wet en kunnen wij u helpen om de inhouding door het ZIN of de beslaglegging op uw uitkering door het CJIB ongedaan te maken.

Bron: Sociaal Verhaal, 27 augustus 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *