Werkgroep politiek

De werkgroep politiek van Delen Achter De Duinen (DADD) houdt zich bezig met het signaleren, verzamelen en politiek vertalen van knelpunten in de samenleving die op een of andere manier een relatie met armoede hebben. De werkgroep is actief zowel op het terrein van beleidsmatige beïnvloeding als op ad hoc basis. Leden van de werkgroep houden contact met lokale en landelijke politiek en zetten zo nodig een politieke lobby op.

De werkgroep organiseert met regelmaat themabijeenkomsten voor de organisaties aangesloten bij DADD om kennis op beleidsterreinen en specifieke armoede gerelateerde onderwerpen te vergroten. Zij informeert de aangesloten organisaties over agendapunten op de politieke kalender die relevant zijn voor hen zodat via inspraak en politieke lobby tijdig knelpunten aan de orde gesteld kunnen worden.

De werkgroep heeft een actief aandeel in de samenstelling van de inspiratienota’s die door DADD ten behoeve van College en Raad van de gemeente Den Haag samengesteld worden.

Meer informatie?
Neem contact op met Henk Baars: hbaars@me.com

platform van 60 organisaties