Met onderstaande brief heeft de De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een reactie gegeven op het rapport ‘Knellende schuldenwetgeving’.

 
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit rapport laten opstellen om meer inzicht te krijgen in eventuele tegenstrijdigheden en belemmeringen in het huidige juridisch kader rond schulden.
 

Kamerbrief schuldenaanpak 21-12-2018

Bijlagen Kamerbrief aanpak schulden 21-12-2018