Den Haag gaat komende twee jaar met 27.000 mensen in de bijstand in gesprek om hun opleiding, kansen, hobby’s, talenten, dromen en ambities in kaart te brengen. Het doel is vijfhonderd extra mensen per jaar aan een baan te helpen. Met steun van buddy’s bijvoorbeeld, die hen motiveren en aansporen. Den Haag denkt met de aanpak jaarlijks 30 miljoen op de kosten voor de bijstand te kunnen besparen.

,,Wij geloven erin. Voor u zitten twee trotse wethouders’’, zeiden wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos) en Bert van Alphen (GroenLinks) zojuist bij de presentatie van hun actieplan Werkoffensief 500+.

Het aantal van vijfhonderd extra mensen per jaar uit de bijstand, komt bovenop de reguliere opgave van het Werkgeversservicepunt (WSP) jaarlijks 4000 mensen naar school of werk te begeleiden.

De twee wethouders geloven rotsvast dat mensen aan de slag willen, en zien dat de markt schreeuwt om personeel. Vooral in de sectoren zorg, horeca, bouw en transport zijn er kansen. Het schoolpapiertje is niet meer heilig, motivatie telt steeds vaker mee, zien zij.

 

Plan

Met een vriendelijker bejegening en een persoonlijk op-maat-plan wordt komende jaren onder mensen in de bijstand toegewerkt naar een duurzame job, schetsen de twee wethouder zojuist in het stadhuis.

‘De mens staat centraal, niet het systeem is leidend’, is een van de actiepunten. Mensen die langdurig in de bijstand zitten, krijgen voortaan hulp van buddy’s en daarnaast komen er stageplekken.

Den Haag krijgt een ouderenambassadeur die gaat lobbyen bij bedrijven om 50-plussers aan een job te helpen. De stad gaat ook verlammende stressfactoren in iemands leven in beeld brengen. Zoals schulden of gebrek aan kinderopvang. ,,We proberen te helpen en te ontzorgen.’’ Via een werkfit-programma leren mensen die al jaren thuis op de bank zitten weer een dagritme op te bouwen. En er komt een fonds waar mensen geld kunnen lenen voor een opleiding of cursus.

 

Mentor

Heeft iemand eenmaal een job, dan kan hij een buddy oftewel een mentor krijgen. Dat zijn ambtenaren of mensen uit het bedrijfsleven die hen motiveren en aansporen aan de slag te blijven. Ze horen tegen welke problemen iemand aanloopt op de werkvloer en denken mee over problemen thuis.

Steeds meer steden kiezen voor een persoonlijke aanpak. Dordrecht richtte bijvoorbeeld in haar Sociale Dienst een luxe koffiebar in, waar mensen in de bijstand van barista’s gratis cappuccino kunnen krijgen met een hartje erin.

Als mensen zich prettiger voelen en stressfactoren worden bestreden, komen mensen in de bijstand weer in beweging, is de gedachte.

Wethouder Rachid Guernaoui van Den Haag zei zojuist dat de aanpak persoonlijker wordt, maar dat Den Haag de mensen ook blijft aanspreken op hun verantwoordelijkheid te gaan werken. ,,We verwachten dat ze zich inzetten’’, zei hij.

 

Bron: AD.nl 16 januari 2019