Steeds meer zzp’ers lopen het risico onder de armoedegrens te belanden, terwijl het aantal werkenden dat onder de grens terechtkomt de afgelopen jaren juist is gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS loopt iemand het risico op armoede als hij of zij als alleenstaande netto minder verdient dan 1040 euro, of 1960 euro voor een stel met kinderen.

In 2013 waren er nog bijna 250.000 werkenden met zo’n laag inkomen. In vier jaar tijd liep dat terug tot 188.000. Vanaf 2013 liep ook het aandeel zzp’ers dat in armoede dreigt te vervallen terug, maar in 2017 groeide het juist weer. 2017 is het laatste jaar waar het CBS cijfers over heeft.

 

Percentage onder de lage-inkomensgrens

  Werknemers Zelfstandigen met personeel Zzp’ers
2011 2,0 7,6 9,4
2012 2,2 8,3 10,3
2013 2,3 8,1 10,6
2014 2,1 6,5 9,6
2015 1,9 5,8 9,2
2016 1,6 4,5 8,1
2017 1,6 4,5 8,6

 

‘Effect economische groei blijft uit’

Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is het opmerkelijk dat de inkomens van de steeds groter wordende groep zzp’ers achterblijven. “Het inkomen van zzp’ers is altijd een beetje grilliger dan dat van werknemers, omdat de hoeveelheid opdrachten fluctueert, maar meestal profiteren zelfstandigen juist iets meer van economische groei dan gewone werknemers. Dat effect lijkt nu uit te blijven.”

Naast zzp’ers lopen ook werkenden met een niet-westerse achtergrond, lageropgeleiden en alleenstaanden meer risico onder de armoedegrens te belanden.

 

Bron: NOS.nl, 5 maart 2019