Een kwart van alle huurders kan financieel niet rondkomen omdat hun woonlasten te hoog zijn. Dat concludeert het Nibud in twee onderzoeken waarin voor het eerst gekeken is naar de betaalbaarheid van wonen in Nederland.

Het gaat om ongeveer 800.000 huishoudens die het volgens het Nibud financieel niet redden. De conclusies zijn gebaseerd op cijfers uit 2015: latere cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Sociale huurwoning

De problemen spelen vooral bij mensen die in een sociale huurwoning wonen. Het gaat met name om alleenstaanden, mensen met een uitkering en huurders tussen de 25 en de 45 jaar oud.

Eén tegenvaller kan ervoor zorgen dat ze moeten bezuinigen op normale levensbehoeften. Als deze groep te maken krijgt met andere onvermijdbare uitgaven zoals zorgkosten, wordt er ook minder uitgegeven aan essentiële zaken als voeding, concludeert het Nibud.

Klem

“We hadden niet verwacht dat zo’n groot deel van de huurders in de sociale sector dusdanig hoge woonkosten heeft dat ze in feite financieel gezien klem zitten”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Ze kunnen niet kopen, en kunnen ook niet naar een goedkopere woning.”

800.000 huurders houden te weinig geld over voor het levensonderhoud. Maar de rapporten wijzen uit dat meer huurders het financieel moeilijk hebben. In totaal heeft 50 procent van de huurders moeite met rondkomen. Bijna 30 procent heeft volgens het Nibud een betalingsachterstand.

Ook huiseigenaren hebben soms te hoge woonlasten. Maar dat percentage ligt veel lager, op 8 procent.

607 euro

Het Nibud realiseert zich dat de cijfers stammen uit 2015, maar verwacht dat de situatie op dit moment niet rooskleuriger is. In de tussentijd zijn wel stappen genomen voor de betaalbaarheid van huurwoningen, maar die gaan volgens Vliegenthart niet ver genoeg.

“Minima kunnen geen huur van 607 euro inclusief huurtoeslag betalen, en dat moeten ze nu wel”, zegt Vliegenthart. “Volgens onze tabellen kunnen zij maximaal 425 euro betalen.”

 

Bron: NOS.nl, 13 september 2019