DEN HAAG – Woningcorporaties zetten mensen met een huurachterstand niet uit hun huis en veel water- en energiebedrijven sluiten wanbetalers niet af. Dat hebben ze aan de gemeente Den Haag laten weten. De stad doet daarnaast een beroep op deze instellingen: zie af van het in rekening brengen van extra incassokosten bij het missen van betalingen. Den Haag vraagt ook particuliere verhuurders om coulant te zijn. ‘Biedt waar mogelijk financiële regelingen en zet geen mensen op straat.’

Dit alles schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad. Hij wenst daarin ook mensen die zijn getroffen door het coronavirus sterkte en bedankt de vele hulpverleners. ‘Het college heeft diep respect voor al deze mannen en vrouwen. We zijn ook trots op de vele initiatieven in Den Haag om hen te ondersteunen.’

De gemeenteraad had afgelopen week een brief aan het stadsbestuur gestuurd over de maatregelen die worden genomen vanwege corona. De waarnemend burgemeester schetst nu in maar liefst twaalf pagina’s wat er allemaal gebeurt. Volgens hem is sprake van een ‘crisis van ongekende omvang’. De maatregelen die worden getroffen, raken iedereen. ‘Maar we zijn ervan overtuigd dat we de gevolgen van dit virus aankunnen als we het samen doen.’

 

Meest afhankelijk

Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat de dienstverlening zoveel mogelijk op peil blijft. Tegelijkertijd kunnen de gevolgen van het virus natuurlijk wel flinke gevolgen hebben. Daarom gaat bij de gemeente de aandacht uit naar de diensten waar de Hagenaars het meest van afhankelijk zijn. Zo probeert de stad de jeugdzorg en hulp aan mensen die zichzelf moeilijk of niet kunnen redden en afhankelijk zijn van de Wmo zoveel mogelijk overeind te houden. Eventueel gebeurt dat dan wel telefonisch. Ook gaan belangrijke vaccinaties voor jonge kinderen zoveel mogelijk door.

In de Maatschappelijke Opvang zijn direct maatregelen genomen. Groepen zijn verkleind en er is meer verpleegkundige ondersteuning en medisch advies. Ook uitkeringen worden gewoon betaald en er is extra noodopvang gekomen. Zelfs voor mensen uit andere EU-landen is er nu 24-uurs opvang. Mochten sekswerkers in de financiële problemen komen, dan gaat de gemeente voor hen misschien een speciaal noodfonds opzetten.

 

Voedselbank

Toen de voedselbank in de problemen dreigde te komen, werd de supermarktbon ingevoerd. Met voedselbanken wordt nu gesproken over een structurele oplossing, aldus Remkes.

Ook op het gebied van onderwijs gebeurt veel in de stad. Zo blijven scholen open als daar behoefte aan is. De gemeente houdt in de gaten of er voldoende kinderopvanginstellingen zijn geopend voor kinderen die niet door ouders zelf opgevangen kunnen worden. Met de scholen voor voortgezet onderwijs wordt bekeken hoe ze schoolexamens kunnen uitvoeren. Via de Stichting Leergeld Den Haag zijn computers beschikbaar gesteld voor gezinnen met een Ooievaarspas, als het een school niet lukt een apparaat te regelen voor onderwijs op afstand.

 

Parkeerbelasting

Omdat het openbaar vervoer minder vaak rijdt, is het moeilijk voor zorgverleners om op hun werk te komen. Daarom worden zij, als dat nodig is, tijdelijk vrijgesteld van parkeerbelasting. Ook van mantelzorgers wordt deze dagen veel gevraagd, beseft het college van burgemeester en wethouders. Daarom wordt op iedere mantelzorgvergunning automatisch vijftig uur parkeertegoed gratis bijgeschreven.

Neemt niet weg dat Remkes ook een moeilijke boodschap heeft. Het worden zware tijden. ‘De effecten van de coronacrisis voor het toerisme, winkels, ambulante handel en horeca zijn groot: het komende halfjaar, de voor deze bedrijven belangrijkste periode, valt nu in het water. De betekenis hiervan voor de Haagse economie is fors. Alleen toeristen gaven in 2018 al zo’n 268 miljoen uit bij Haagse horeca en 148 miljoen in de detailhandel. Deze sectoren zijn, mede door gedane investeringen, de afgelopen jaren sterk gegroeid en samen goed voor bijna 53.000 banen, meer dan een zesde van de totale werkgelegenheid.’

 

Moeilijk

Verder, zo schetst Remkes, hebben ook andere bedrijven het moeilijk. Ze kunnen geen of veel moeilijker zaken doen met buitenlandse partners, ze krijgen onderdelen of producten niet meer geleverd, ze zien de transportkosten stijgen en beurzen en reizen worden afgezegd.

Vandaar dat wethouder Saskia Bruines eerder vandaag al maatregelen aankondigde voor het bedrijfsleven. Toch gaat het stadsbestuur zich voorbereiden op de groei van de werkloosheid, ook al is het nu nog moeilijk om de gevolgen helemaal te overzien. Remkes: ‘Wij houden rekening met een toename van het aantal bijstandsaanvragen en een verhoogde toestroom van mensen die we de komende tijd aan het werk moeten helpen. (…) We verwachten ook meer druk op de schuldhulpverlening en minimavoorzieningen.’

 

Veel geld

Alle maatregelen samen gaan veel geld kosten. Hoe de maatregelen allemaal moeten worden betaald, is nog niet duidelijk. Daarbij kijkt Den Haag wel met een schuin oog naar het Rijk. En doet indirect een beroep op het kabinet. ‘Iedereen zal over eigen schaduwen heen moeten springen.’

De waarnemend burgemeester zegt ook dat het stadsbestuur ‘diep respect’ heeft voor iedereen die zich inzet om de ‘samenleving zo goed als het kan en in al zijn geledingen draaiend, werkbaar en menselijk te houden’. Remkes: ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat als we ons houden aan de maatregelen, elkaar helpen waar nodig, we verstandig omgaan met de omstandigheden, we dit samen kunnen en onze stad straks weer volop in bedrijf is.’

LEES DE HELE BRIEF VAN REMKES VIA DEZE LINK

 

Bron: Omroep West, 22 maart 2020