Straat Consulaat positief over beschikbare middelen en de contouren van het plan van aanpak dak- en thuisloosheid, maar de brief roept ook vragen op.

Het kabinet stelt € 200 miljoen beschikbaar in 2020 en 2021 en wil daarmee bijdragen aan preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Met name het bieden van perspectief op volwaardige participatie aan de...

Lees verder