Het kabinet moet meer investeren in ‘kwetsbare’ delen van gemeenten omdat de coronacrisis daar het hardst toeslaat. Dat schrijven vijftien burgemeesters van grote en middelgrote steden in een manifest dat vandaag wordt gepresenteerd.

De burgemeesters zeggen zo ‘een tweedeling tegen te willen gaan’ die door de coronacrisis zou optreden. ,,Dit zijn de wijken en buurten waar een heel hoge concentratie van mensen woont die veel hulp en ondersteuning nodig hebben. Hier wonen veel mensen zonder werk, met psychische problemen, in armoede. Huishoudens met een stapeling van problemen. Plekken waar kinderen sneller en vaker onderwijsachterstanden oplopen, waar criminaliteit als een virus om zich heen grijpt en de levensverwachting structureel lager is. De coronacrisis zorgt in deze gebieden een exponentiële toename van deze problematiek’’, schrijven de burgemeesters.

Onder hen bevinden zich Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Marcouch (Arnhem), Johan Remkes (Den Haag), Jan van Zanen (Utrecht) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam). Ook de burgemeesters van Eindhoven, Groningen, Leeuwarden en Tilburg onderschrijven de oproep.

 

‘Toegenomen spanningen’

De burgemeesters schrijven over ‘toegenomen spanningen binnen gezinnen’ waar toch al te veel ‘problemen samenkomen’. ,,In kleine huizen met weinig veilige (buiten)ruimte. Mentale gezondheidsproblemen als stress, angst en depressie nemen toe, door de onzekerheid. De werkloosheid, die al hoog was, neemt toe en het vinden van nieuw werk is moeilijker, zeker ook voor arbeidsmigranten en andere kwetsbare groepen die hier meer dan in andere wijken wonen.”

De burgemeesters kwamen al eerder met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) tot een aanpak van probleemwijken, maar volgens de gemeenten is dat ‘echter simpelweg niet genoeg en vooral ook niet snel genoeg’. ,,Vandaar deze uitgestoken hand. Een versnelling en een intensivering van de aanpak van deze gebieden is onontkoombaar. Wij pleiten daarom voor een, op deze stedelijke vernieuwingsgebieden toegespitst sociaal offensief.”

 

Uit de bijstand krijgen

Concreet gaat het om het aanpakken van onderwijsachterstanden bij kinderen die geen goed onderwijs hebben gekregen tijdens de coronalockdown. Zomerscholen moeten daarbij worden ingezet, vinden de burgemeesters. Ook moet er meer gedaan worden om mensen uit de bijstand te krijgen. ,,Daar waar nodig leiden we mensen met loonkostencompensatie naar eenvoudig werk.”

Daarnaast moet er meer geld beschikbaar komen voor schuldhulpverlening, kinderen en jongeren die opgroeien ‘onder moeilijke omstandigheden’ en voor ‘ondermijning en leefbaarheid’. ,,Extra inzet, ook op handhaving, is nodig om de negatieve consequenties van de afgelopen periode zo snel mogelijk teniet te doen.”

 

Bron: AD, 16 juni 2020