De woningcorporaties in de grote steden gaan de komende vijf jaar meer investeren in de bouw en renovatie van sociale huurwoningen. Dat meldt De Vernieuwde Stad, een samenwerkingsverband van 27 corporaties dat ruim een derde van de sociale huursector vertegenwoordigt.

De corporaties trekken in totaal 23,4 miljard euro uit voor nieuwbouw en renovatie en verduurzaming van bestaande woningen in de periode tussen 2020 en 2024. Dat is een stijging van ruim 3 miljard euro ten opzichte van de vorige 5-jarige periode. Met deze investeringen kunnen 52.000 nieuwe woningen worden gebouwd en 238.000 worden verbeterd en of verduurzaamd. In de periode daarvoor ging het nog om 47.000 nieuwe woningen en 251.000 gerenoveerde huizen.

De grootste belemmeringen om de bouw en renovatie nog verder uit te breiden zijn de stijging van de bouwkosten met ruim een vijfde en de hoge belastingdruk, aldus het samenwerkingsverband. Als bijvoorbeeld de verhuurderheffing zou worden opgeheven kunnen de corporaties naar eigen zeggen 20.000 nieuwe woningen extra bouwen.

 

Bron: AD, 16 juni 2020