Een Europees fonds, onder meer bedoeld ter ondersteuning van voedselbanken, blijft al jaren onbenut, zeggen CDA en ChristenUnie. Juist omdat de voedselbanken de komende tijd een grote aanloop verwachten, is het volgens die partijen hoog tijd dat Nederland gebruik gaat maken van dat subsidiegeld.

“Er is een fonds in Europa dat al jaren klaar ligt, waar bijvoorbeeld Frankrijk al een half miljard uit krijgt, maar wij in Nederland nooit gebruik van hebben gemaakt”, stelt CDA-Kamerlid Slootweg. “Omdat hier het gevoel heerste dat we dat niet nodig hebben in Nederland.”

Dat de voedselbanken het door de coronacrisis een stuk drukker krijgen, lijkt wel vast te staan: “We houden rekening met een groei van 50 procent”, zegt Tom Hillemans, vice-voorzitter van Voedselbanken Nederland. “We begrijpen niet dat Nederland al jarenlang weigert om gelden vanuit dit fonds beschikbaar te stellen voor de voedselbank.”

 

Nu niets

Het verzoek aan staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark om de komende periode aanspraak te maken op Europees subsidiegeld is ook dit jaar afgewezen. Nederland wil minimaal gebruik maken van het Europese Sociale Fonds en vindt dat het verstrekken van een materiële basisvoorziening, zoals voedselhulp, niet iets is wat op Europees niveau geregeld moet worden.

Voedselbanken krijgen nu geen enkele financiële steun vanuit het ministerie. Geld komt van particulieren, bedrijven en van gemeenten en provincies. Alleen vanuit het ministerie van Sociale Zaken kan aanspraak worden gemaakt op het Europese subsidiefonds. “Juist daarom moet de Rijksoverheid helpen om al die beetjes die provincies en gemeenten in Nederland doen, samen te voegen en zo toegang te krijgen tot de Europese middelen”, zegt Kamerlid Slootweg.

 

60 miljoen euro

Het Europees fonds werkt als een hefboom. Wanneer een land er een beroep op doet, moet het 15 procent zelf inleggen. “Als Nederland structureel 9 miljoen investeert, zouden we 60 miljoen euro kunnen krijgen uit dat fonds.”

En dat is nu hard nodig, zegt ook ChristenUnie-Kamerlid Bruins. “Er komt een economische crisis aan, we verwachten dat voedselbanken meer dan ooit nodig zijn, dus het is nu tijd om te handelen.”

Wel heeft het kabinet in de coronacrisis 4 miljoen euro vrijgemaakt voor het geval de voedselbanken niet in staat zijn om voldoende geld in zamelen voor calamiteiten. Dat geld is gekoppeld aan de directe gevolgen van de coronacrisis en niet aan de economische gevolgen. Zo zou het bijvoorbeeld gebruikt kunnen om supermarkt-bonnen te kopen als er een lockdown komt.

Tom Hillemans van Voedselbanken Nederland hoopt dat het voorstel van CDA en ChristenUnie steun krijgt in de Tweede Kamer. “Het zou de grote zorg wegnemen of we straks alle vraag wel aankunnen.”

 

Bron: NOS, 18 juni 2020