Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vraagt de Eerste Kamer tijd om door de lockdown in problemen geraakte huurders tegemoet te komen. Ze wil in de aanloop naar Prinsjesdag serieus kijken naar extra maatregelen, schrijft ze aan de Senaat.

De brief was door de Eerste Kamer gevraagd nadat een meerderheid van de 75 senatoren vorige week dinsdag een unieke motie van afkeuring tegen Ollongren steunde.  De Senaat eist een huurstop om huurders na de maandenlange coronalockdown tegemoet te komen. Ollongren vindt het bevriezen van de huren een paardenmiddel, een huurstop brengt haar bovendien in conflict met de Tweede Kamer. 

Na de hoogst ongebruikelijke afkeuringsmotie – de eerste aangenomen motie sinds 1875 – slaat Ollongren ineens een nederige, coöperatieve toon aan. Ze zegt goed te begrijpen waarom de Senaat huurders wil beschermen en belooft vervolgens de aandachtspunten en overwegingen van de Senaat mee te nemen.

 

Voorbereidingen

De D66-bewindsvrouw stelt voor om na het zomerreces te bezien of ze in 2021 de vaste lasten van huurders kan verlagen. ,,In de aanloop naar Prinsjesdag bekijkt het Kabinet jaarlijks de inkomensontwikkeling voor verschillende groepen”, aldus Ollongren. ,,Komende augustus ben ik voornemens om voor komend jaar bijzondere aandacht te geven aan de huishoudens met de laagste inkomens, die vaak huren.”

De minister stelt nu al de nodige voorbereidingen te treffen die het helpen van huurders mogelijk maken. Het in 2018 met de Woonbond en Aedes gesloten Sociaal Huurakkoord, waarin afspraken staan over huurbevriezing en verlaging voor lage inkomens, wordt geëvalueerd. Ollongren wijst verder op het onlangs geopende registratiepunt waarbij huurders kunnen klagen over een onwillige huurbaas.

Ze denkt er verder aan om de rol van gemeenten bij het signaleren van huurproblemen verder te versterken. Ollongren noemt verder nog twee wetsvoorstellen die de positie van huurders verstevigen: met het een wil ze de huurverhoging in de vrije sector maximeren, het tweede haalt de belemmering voor corporaties weg om in de vrije sector een  tijdelijke huurkorting toe te staan.

 

Minder afwijzend

Dinsdag moet blijken of de Eerste Kamer genoegen neemt met de brief. Hoewel de toon een stuk bescheidener is, stelt Ollongren concreet weinig anders voor. Eerder beloofde de minister ook al na het reces extra maatregelen te nemen als dat nodig was. Ook een huurstop was daarbij niet uitgesloten. Wel klonk dat toen veel hypothetischer.

Nu klinkt Ollongren stelliger en besluit ze haar brief minder afwijzend: ,,Na het reces wil ik graag, voortbouwend op het debat dat ik met uw Kamer heb gevoerd, bezien of, en zo ja, welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de positie van huurders te beschermen.”

 

Bron: AD, 30 juni 2020