Vandaag gaat de eerste fase van het herziene beslag- en executierecht in. De nieuwe regels moeten onder meer voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, en treden gefaseerd in werking. Vanaf 1 oktober kan in beginsel geen beslag meer worden gelegd op roerende zaken, zoals de inboedel.

Dit geldt als te voorzien is dat de kosten de baten overtreffen. Een gedwongen verkoop levert niets op voor de schuldeiser en leidt juist tot een hogere schuld, omdat de kosten voor rekening van de schuldenaar komen. Ook worden kleding, levensmiddelen en andere zaken die iemand nodig heeft voor persoonlijke verzorging en de dagelijkse levensbehoeften, in principe gevrijwaard. Beslag op bijvoorbeeld kunst en sieraden kan nog wel. Daarnaast wordt verkoop via internet een optie.

 

Onder bestaansminimum

‘Als er beslag op spullen wordt gelegd voor de verkoop dan moet er wel iets overblijven om van te leven,’ aldus minister Dekker voor Rechtsbescherming. Hij diende al ruim twee jaar geleden een wetsvoorstel in om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum zakken. ‘Om de wet zo snel mogelijk in werking te kunnen laten treden, was overleg nodig met onder andere banken, gemeenten en deurwaarders, omdat zij tijd nodig hebben hun bedrijfsvoering aan te passen.’

 

Beslagvrij bedrag

Het plan is de wet in drie stappen in te voeren. De eerste vandaag, 1 oktober 2020, de tweede op 1 januari 2021. Dan wordt een zogeheten beslagvrij bedrag ingevoerd. Bij een beslag op de bankrekening van de schuldenaar wordt dan een deel van het tegoed vrijgehouden.

Bij beslag op loon of een uitkering geldt al iets soortgelijks (de beslagvrije voet). Aan gemeenten werd vorig jaar gevraagd om bij de verrekening van schulden met een bijstandsuitkering standaard een beslagvrije voet te hanteren van 95 procent van de bijstandsnorm.

‘Daar waar ik de medewerking heb gevraagd aan gemeenten om te anticiperen op de inwerkingtreding van de wet, zie ik dat veel gemeenten hieraan gehoor hebben gegeven,’ schreef toenmalig staatssecretaris Van Ark afgelopen mei in een brief over de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister.

 

Derde fase

De derde en laatste fase, aangekondigd voor 1 april 2021, maakt het administratief beslag op motorrijtuigen mogelijk. Er kan dan beslag worden gelegd na inzage in het kentekenregister en de auto is daarna niet snel meer over te schrijven op een andere naam.

 

Bron: Gemeente.nu