De bijstand en het minimumjeugdloon moeten omhoog, want de bedragen zijn niet meer van deze tijd. Dat vindt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het heeft vijf jaar onderzoek gedaan in tachtig gemeenten en concludeert dat tienduizenden mensen elke maand tientallen euro’s tekortkomen.

Het huidige armoedebeleid is te karig voor de aanvragers, vindt het Nibud. En het is volgens de onderzoekers te ingewikkeld, ook voor de verstrekkers.

Als er niet snel iets gebeurt, krijgen steeds meer mensen geldproblemen. “Nu er een crisis is en meer mensen voor hulp bij gemeenten aankloppen, adviseert het Nibud de regelingen versneld aan te passen en gemeenten meer ruimte te geven om hun inwoners ruimhartig te ondersteunen”, zeggen de onderzoekers.

 

Meer vrijheden voor gemeenten

Het Nibud vindt ook dat mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten beter moeten worden beschermd, omdat zij anders door gezondheidsproblemen geldproblemen krijgen. Gemeenten zouden voor die inwoners met een aanvullend pakket aan tegemoetkomingen moeten komen.

Gemeenten moeten sowieso meer vrijheid krijgen om maatwerk te kunnen leveren, vinden de onderzoekers van het budgetinstituut. Een gemeentelijke bijdrage van 50 euro per jaar om te kunnen sporten helpt inwoners volgens hen niet als de sportschool 20 euro per maand kost.

Het lukt veel gemeenten onvoldoende om hun inwoners financieel te ondersteunen. Vooral jongeren tot 21 jaar met een bijstandsuitkering of minimumloon en stellen met een bijstandsuitkering met twee of meer kinderen van 12 jaar en ouder worden niet altijd goed geholpen, komt naar voren uit het Nibud-onderzoek.

 

Lees hele hele artikel op NOS.nl