Gemeenten moeten volgend jaar 27.000 statushouders, erkende vluchtelingen, huisvesten. Dat betekent ruim twee keer zoveel als vorig jaar.

Staatssecretaris Broekers Knol van Asiel en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken schrijven dat in een brief aan de gemeenten. De extra plekken zijn nodig omdat de locaties van het COA vol raken en het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning dat wacht op een woning steeds groter is.

Ieder half jaar krijgen de gemeenten te horen hoeveel asielzoekers zij op moeten nemen. Dat aantal is afhankelijk van het aantal inwoners. Afgelopen jaar ging het in totaal om 11.000 statushouders.

 

Wachttijden

De toename komt volgens Broekers Knol mede doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst een achterstand van ruim 15.000 asielzaken wegwerkt.

Sommige asielzoekers wachten al meer dan twee jaar op de behandeling van hun asielverzoek. Die lange wachttijden zijn onder meer ontstaan door een tekort aan personeel bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst.

 

Lees het hele artikel op NOS.nl