Het aantal afgewezen asielzoekers dat op straat terechtkomt neemt flink toe. Sinds juli zijn zeker 1300 mensen uit asielzoekerscentra vertrokken, zowel vrijwillig als gedwongen. Wie niet meewerkt aan terugkeer, komt op straat terecht.

Dat hoge aantal komt mede doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) lange wachttijden aan het wegwerken is. Tot half juli gold er namelijk een coulanceregeling voor asielzoekers, vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus en de reisbeperkingen die daarmee samenhingen.

Gemeenten en hulporganisaties trekken nu aan de bel omdat zij met deze daklozen in hun maag zitten. Bovendien verbazen ze zich erover dat de asielzoekers alsnog op straat worden gezet, terwijl de samenleving kampt met een tweede golf van het coronavirus.

 

Volle asielzoekerscentra

De IND probeert vaart te maken met de afhandeling van asielaanvragen omdat de asielzoekerscentra overvol zitten, onder meer door de lange wachttijden voor asielaanvragen. De consequentie is dat mensen in een hoger tempo worden afgewezen. Zij moeten binnen 28 dagen het azc verlaten om terug te keren naar het land van herkomst. Sommige asielzoekers kiezen eieren voor hun geld en vertrekken zelf uit het centrum om zo uitzetting te voorkomen.

 

Lees het hele artikel op NOS.nl