Utrecht gaat inwoners met problematische schulden sneller helpen en schuldtrajecten verkorten. Hiermee loopt de gemeente naar eigen zeggen vooruit op landelijke wetgeving.  

Vanaf 1 juni 2021 worden schulden van Utrechters sneller gesaneerd. De gemeente koopt de schulden van inwoners bij verschillende schuldeisers daarvoor af. Ook wordt de duur van een schuldtraject ingekort van drie naar twee jaar. Met deze ‘coronasanering’ wil de gemeente inwoners sneller perspectief en meer vertrouwen in de toekomst bieden. Ze wacht daarbij niet op eventuele extra middelen vanuit het Rijk en ‘loopt hiermee vooruit’ op kortere schuldregelingen via landelijke wetgeving.

 

Niet meer achternagezeten

Wethouder Linda Voortman, met onder meer werk en inkomen in haar portefeuille: ‘De coronamaatregelen maken opnieuw duidelijk dat schulden iedereen kunnen overkomen. Schulden leveren stress op en zorgen ervoor dat mensen zich vaak niet meer op andere belangrijke zaken kunnen richten, zoals het vinden van een baan.’ De regeling maakt het volgens haar mogelijk om sneller financieel overzicht te krijgen en een punt te zetten achter de schulden. ‘Zo kunnen Utrechters zich weer richten op de toekomst en worden ze niet meer achternagezeten door hun schuldverleden.’

Met de coronasanering verkort Utrecht de periode van het schuldtraject. Wettelijk duurt deze periode drie jaar. De stad scheldt het laatste jaar kwijt voor haar inwoners. Schuldeisers krijgen wél de normale periode van drie jaar uitbetaald. Dit zou aansluiten aan bij de wens van de Tweede Kamer en de inzet van het kabinet om schulden voortvarend aan te pakken.

 

Sneller schuldregeling

De gemeente en betrokken partijen zetten ook meer vaart achter de start van de schuldregeling. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld elf maanden voordat iemand met schulden een schuldregeling kon krijgen. Met de coronasanering werkt de gemeente ernaar toe binnen twee maanden een afkoopvoorstel bij alle schuldeisers te doen. Zodra het budget duidelijk is, de inkomsten overzichtelijk zijn en de schuldeisers grotendeels in beeld, doet de gemeente een afkoopvoorstel naar de schuldeisers.

Als er meer tijd nodig is, blijft dat ook mogelijk. Zodra schuldeisers instemmen worden de schulden afgekocht met een saneringskrediet, dat de inwoner daarna bij de gemeente aflost. Eén schuldeiser in plaats van een aantal geeft meer rust en duidelijkheid. Bovendien sluit dat aan bij de ambitie van Utrecht om alle Utrechters schuldenvrij te maken.

 

Duurzaam uit schulden

Het is daarnaast ook belangrijk dat er geen nieuwe schulden ontstaan. De gemeente, een vrijwilliger of een hulpverlener kan daarbij helpen. Zodra het traject goed loopt, scheldt de gemeente tot maximaal 1000 euro van het saneringskrediet kwijt. Door deze aanpak duren schuldtrajecten korter, waardoor de gemeente meer inwoners kan helpen en er meer tijd is voor nazorg.

Hoewel de coronacrisis de aanleiding is om te starten met de kortere saneringen, leeft de wens hiervoor al langer. De sanering geldt dan ook niet alleen voor schulden die tijdens coronapandemie zijn ontstaan. Alle Utrechtse particulieren met problematische schulden die ze zelf niet meer kunnen oplossen, komen in aanmerking.

 

Andere gemeenten

Ook andere plaatsen zijn bezig met een herziening van de schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld Rotterdam en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

 

Bron: Gemeente.nu, 14 april 2021