De tien grootste gemeenten maken tientallen tot meer dan honderd keer per jaar uitzonderingen op de kostendelersnorm. Vooral als de kans bestaat dat iemand dak- of thuisloos wordt, grijpen gemeenten in, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Zo’n uitzondering maken is ingewikkeld en kost tijd. Een deel van de gemeenten wil daarom (gedeeltelijk) van de kostendelersnorm af, omdat ze naar eigen zeggen tegen de grenzen van de wet aanlopen.

Tienduizenden bijstandontvangers krijgen een lagere uitkering door de kostendelersnorm. De regel is ooit ingesteld om misbruik van uitkeringen aan te pakken en het zogeheten ‘uitkeringen stapelen’ te voorkomen. “Wanneer je samenwoont deel je gezamenlijke kosten, dus is het niet meer dan logisch dat daar rekening mee gehouden wordt in de hoogte van de bijstandsuitkering”, zegt VVD-Kamerlid Daan de Kort.

In de praktijk worden ook bijstandsgerechtigden geraakt als bijvoorbeeld hun thuiswonende kind 21 wordt of ze een ouder zonder inkomen in huis nemen. Zij gaan er door de veranderde woonsituatie financieel niet op vooruit, maar worden juist voor honderden euro’s gekort.

Vaste uitzonderingen maken mag niet, maatwerk leveren wel. Gemeenten doen dat af en toe. Het kost veel tijd, zegt de gemeente Amsterdam. Een deel van de gemeenten wil daarom (gedeeltelijk) van de kostendelersnorm af, omdat ze naar eigen zeggen tegen de grenzen van de wet aanlopen.

De meest gemaakte uitzonderingen zijn bij alleenstaande moeders, mensen in de schuldhulpverlening en mensen die dakloos dreigen te worden. Verder noemen gemeenten mantelzorg, iemand die net uit detentie komt, psychische of andere medische problemen van medebewoners, echtscheidingen of verlies van inkomen van de hoofdbewoner als reden voor maatwerk.

 

Voorkomen van dakloosheid

Het voorkomen van dakloosheid onder jongeren wordt het vaakst genoemd. Vanaf hun 21e vallen jongeren onder de kostendelersnorm. Er wordt van uitgegaan dat ze dan bijdragen aan het huishouden, dus wordt de uitkering van de ouder gekort.

Onderzoeksbureau Significant berekende vorig jaar dat sinds de invoering van de kostendelersnorm (2015) het aantal jongeren uit bijstandsgezinnen dat op 21-jarige leeftijd het huis verlaat, sterker is toegenomen in vergelijking met jongeren uit niet-bijstandsgezinnen. Een deel van hen wordt dak- of thuisloos.

 

Lees het hele artikel op: NOS.nl