De vier grote steden hebben de energietoeslag, ruim twee maanden na de aankondiging, nog maar aan de helft van de mensen die er recht op hebben uitgekeerd, blijkt uit een rondgang van de NOS. Minimahuishoudens die bekend waren bij gemeenten kregen de energietoeslag veelal automatisch al op hun rekening. De mensen die zelf een aanvraag hebben ingediend wachten nog op hun geld.

Bij mensen die nog niet in de systemen staan, duurt het verwerken van de aanvraag langer omdat nagegaan moet worden of ze recht hebben op de toeslag. Aanvragers moeten kunnen aantonen dat ze een huis hebben, een energiecontract en dat ze niet te veel inkomen hebben. Daklozen en studenten hebben geen recht op de toeslag. De mensen die er wel recht op hebben zijn veelal ‘werkende armen’, mensen die wel werken, maar toch onder het minimuminkomen uitkomen. Vaak zijn het zzp’ers. De grote steden verwachten in de komende twee maanden het gros van deze aanvragen te kunnen afhandelen.

 

Wantrouwen

Het bereiken van de groep die nog niet in beeld is, blijft een uitdaging. Een bekend probleem bij regelingen om minimahuishoudens te helpen, juist degenen die dit het hardst nodig hebben, is dat grote groepen er geen gebruik van maken. Omdat ze er niet van weten of de overheid wantrouwen, bijvoorbeeld door de toeslagenaffaire.

Ook kan het liggen aan de aanmeldprocedure. Den Haag kampte bijvoorbeeld enkele dagen met een storing in het aanmeldsysteem. Dat is inmiddels opgelost, en de gemeente moedigt iedereen aan om zich alsnog te melden, zo laat de woordvoerder weten.

In maart besloot het kabinet om aan alle mensen met een inkomen tot 120 procent van het minimuminkomen een energietoeslag uit te keren van 800 euro. Een aantal gemeenten was terughoudend met uitbetalen, omdat ze bang waren geld tekort te komen. Daarom trok het kabinet eind april 175 miljoen extra uit voor de eenmalige energietoeslag van 800 euro. Minister Schouten voor Armoedebeleid ging ervan uit dat gemeenten met het extra geld alle minima konden en gingen helpen.

 

Lees het hele artikel op NOS.nl