Vooral lage inkomensgroepen en uitkeringsgerechtigden lopen risico om door de gestegen prijzen betalingsproblemen te krijgen. Tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens kunnen bij blijvend hoge prijzen moeite krijgen met het betalen van de noodzakelijke rekeningen, blijkt uit een stresstest van het Centraal Planbureau.

Dat komt neer op tussen de 9 en 15 procent van alle huishoudens. Als je alleen naar de laagste inkomens kijkt, loopt dat zelfs op tot 85 procent. Volgens de onderzoekers bereiken de huidige koopkrachtmaatregelen van het kabinet niet het gewenste doel.

 

Donker scenario

De onderzoekers hebben gekeken naar twee scenario’s. In het mildste scenario zijn de energieprijzen drie keer zo hoog als in januari 2021. Dan komen 170.000 extra huishoudens geld tekort, boven op de 500.000 huishoudens waarvoor dat al gold. In het donkere scenario is gerekend met energieprijzen die zeven keer zo hoog zijn als in januari 2021. In dat geval komen daar 650.000 huishoudens bij.

Het prijsniveau ligt volgens het Centraal Planbureau op dit moment tussen die twee scenario’s in. De energieprijzen zijn in mei nog iets onder het donkere scenario, die van brandstof iets boven het donkere scenario. De voedselprijzen bevinden zich volgens het CPB nog een stuk onder het donkere scenario.

 

Tijdelijk beleid niet voldoende

Volgens de onderzoekers zijn de tijdelijke maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, zoals de accijnsverlaging op brandstof en de belastingverlaging op energie, niet voldoende voor veel kwetsbare huishoudens. Het CPB zegt dat dit soort algemene maatregelen ook niet het doel bereikt: betaalbaarheidsproblemen bestrijden.

De tegemoetkoming voor de energierekening van 800 euro voor de laagste inkomens is slechts deels effectief, zeggen de onderzoekers. Het bedrag is voor veel mensen te laag en het bereikt niet alle mensen die het nodig hebben.

Het verhogen van de bijstand en andere uitkeringen en het verhogen van het minimumloon zijn kansrijkere oplossingen, zeggen de onderzoekers.

 

Lees het hele artikel op NOS.nl